Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:marek_istvanek:perly_zivota

Perly života

Zazvonila ve mně,
když spatřil jsem ji,
tak hluboko uvnitř, neustále živá,
jak květ v máji.

Pak oživila pro mne,
co ze svého prožívání
vytrysklo v proudech z ní,
aby dovolila v nitru mém
povstati upřímnému zachvívání.

Když dotkne se Tě perla života,
vpusť ji k sobě,
ona zazáří a bohatě rozkvete,
ona přidá k Tvému prožívání,
co hluboko v duchu pokvete.

Když zachvějí se ve stejnosti,
v tak úzkém spoluprožívání,
dvě perly v síti Světla,
to proudí z Něj tak blaženě
a plné Síly a Moudrosti.

To propojí se a zesílí
ty svazky dávné ve chvíli
a ve vzájemné pospolitosti
pak stoupá Vzhůru života čistota.

Kéž Pane tyto perly již nikdy nespí,
neumdlévají a neschnou,
kéž ze Tvé Mocnosti a Lásky
čerpají pro všechny časy,
aby posíleny v záření
a ve vzájemném spojení
povznesly se a povznášely
i ty světy, kde teď dlí,
aby celé Stvoření
bylo opět v jednotě a ve svornosti
prožhaveno díkem,
Tobě za Tvé milosti,
ve kterých smím být a kvésti.

Amen.


Marek Ištvánek
9.7.2021
Slušovice

pismo/poezie/marek_istvanek/perly_zivota.txt · Poslední úprava: 09.07.2021 13:51 autor: Marek Ištvánek