Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:kruh:start

Kruh

Naplňovat život harmonickou spoluprací

Vítejte na stránkách spolupráce na projektu Kruh.

Kruh

Je více lidí, kteří by chtěli změnit svůj život, ale neví, jak na to. Je mnoho těch, kteří by chtěli konat užitečnou práci, ale stále jsou kvůli penězům tam, kde je to vnitřně nenaplňuje. Jsou i ti, kteří poznali pravdu přinesenou Božími syny a jejich pomocníky, ale ztrácí sílu každodenními zbytečnostmi, místo aby ji využili ke změně sebe sama k lepšímu a k podpoře ostatních lidí, kteří o ni stojí.

Všechno musí být nové.

Tak volá Bůh v dnešní době.
Změna k dobru začíná u každého z nás. Navíc se odhodlejme ke vzájemné spolupráci při hledání a uskutečňování nových cest podle Boží Vůle. Věnujme společně naše úsilí tomuto vznešenému cíli a nepromarňujme ho v pachtění se za zbytečnostmi. To je cíl projektu Kruh a to by měl být cíl každého člověka, který se chce jako vědomý navrátit do duchovního ráje, aby tam žil a působil k rozkvětu stvoření a tím děkoval Bohu, který je zdrojem a východiskem síly, díky níž smíme a můžeme žít.

Vyzýváme ty, kteří jsou přesvědčeni o Poselství Pravdy přineseném Božími syny, Ježíšem a Imanuelem, a chtějí ho skutečně žít, aby přiložili ruku k dílu a připojili se ke všemu, co podporuje vzestup člověka i jeho okolí.

O kruhu

Projekt Kruh je způsob, jak naplnit pozemský život ušlechtilou prací a spoluprací.
Každý z nás má na Zemi určité potřeby a přišel na Zem s určitým úkolem.
Dejme je všechny dohromady do uceleného kruhu, kde mají své určité místo podle svého druhu.
Lidé se stejnorodými úkoly pak budou spolupracovat a navzájem se radit a pomáhat si, jak je nově uskutečnit, aby naplnili Boží Vůli. Tito stejnorodí lidé tvoří určitý druh a zároveň jeden podkruh. Jiní lidé s jiným úkolem zase tvoří další podkruh. Uskutečňováním svého úkolu (té činnosti, která ho vnitřně přitahuje, těší a naplňuje) zároveň nabízí člověk lidem něco z toho, co potřebují a tím se navzájem obohacujeme a pomáháme si. Lidé v podkruhu tedy budou spolupracovat, ale navíc, protože je tento podkruh součástí celku, kruhu, je potřeba, aby podkruh spolupracoval i s ostatními podkruhy. Tím by mohl celý kruh pracovat harmonicky a vyváženě, protože by se vždy hledělo na prospěch celku a ne jenom jednoho podkruhu či jednotlivce. To také znamená, že pokud by jednotlivec v podkruhu na tom byl hůře než jeho spolupracovníci, byl by jimi podržen a podpořen, aby vlastním úsilím mohl zesílit a dozrát. To platí i o podkruzích. Tedy lépe prospívající podkruh by pomáhal méně prospívajícím podkruhům, protože jen tak by celý kruh mohl vyrovnaně působit. Každý by se tedy snažil, aby jeho činnost prospěla jemu i ostatním.
V kruhu by se také mělo dbát na spolupráci s bytostnými i vyššími světy (třeba i za pomoci jasnovidných lidí).

V této době zatím potřebujeme pro současný pozemský systém peníze. Ty nás často drží v zajetí a necháme se jimi i brzdit při duchovním vzestupu a mnohdy tak nesplníme úkol, kvůli němuž jsme se na Zem narodili.
Peníze vydáváme za většinou pozemské potřeby.
Duchovních lidí je v dnešní době málo a tak bychom se vzájemně neuživili tím, že bychom plněním našeho úkolu poskytli potřeby pouze duchovním lidem, kteří by nám za to zaplatili (například bychom jim prodali s láskou upečený chleba). To by šlo asi pouze ve světě bez peněz nebo ve světě s převahou duchovních lidí, ale takový svět zatím ještě není. Proto chceme-li plnit náš pozemský úkol a zároveň si i vydělat peníze, musíme tím oslovit většinu lidí, tedy i ty lidi, kteří se o duchovní nezajímají. Jen tak můžeme v současném světě uskutečnit náš úkol a zároveň slušně žít a být finančně zabezpečeni.
Nejdříve tedy potřebujeme poznat jednotlivé podkruhy, jak mají nově pracovat podle Boží Vůle a spolupracovat s ostatními podkruhy. Potom najděme alespoň dva lidi (ve skutečnosti však bude potřeba více lidí) do každého podkruhu, aby tam mohli dohromady spolupracovat a aby mohl podkruh i celý kruh pracovat.

K tomu využijme všechny dobré prostředky a pomoci ze Světla. I ty pozemské jako schůzky, webové stránky a spolupráci dalšími formami.
V další fázi přípravy a svolávání potřebných lidí do kruhu můžeme založit občanské sdružení nebo podobnou formu.
Až poznáme činnost kruhu a nalezneme nejmenší potřebné množství lidí kruhu a dozrajeme dále, můžeme založit první kruh jako pozemskou firmu, kde bychom našli práci na plný úvazek a nahradili tak naši původní méně dokonalou nebo i pokřivenou práci (později možná i studium, vzdělávání a výchovu dětí apod.) činností Bohu libou.

Takový kruh duchovně vzhůru usilujících lidí by se stal jakýmsi ohniskem světla na Zemi. Lidé v kruhu by se tak zdokonalovali sami i navzájem a snažili se kruh „roztočit“ do vyšších a vyladěnějších otáček. Tento kruh by zároveň působil přitažlivě na ostatní lidi.
Naše činnost v kruhu by měla být přirozená, aby neodrazovala ostatní lidi, kteří by si přišli do kruhu koupit nějakou potřebu. Tito lidé by se v kruhu setkali s něčím, co by je mohlo oslovit. Setkali by se se snahou o ušlechtilou produchovnělou činnost a to by jim mohlo pomoci se také zlepšit a znovu získat ke Světlu důvěru a touhu. Šlo by tedy o vzájemnou pomoc. Dobrý kruh by měl posilu ze Světla a byl by nadnášen vzhůru.
Pokud by pak vzniklo i více kruhů, působily by jako záchytné body světelné sítě a v době velkých převratů, které nás na Zemi čekají v této době Soudu, by mohly pomoci více lidem najít cestu ke Světlu, protože by působily jako vzor a důkaz toho, že je to možné žít lépe.
V době po pozemském přerodu by kruhy mohly být zárodky dobrých osad usilujících za Světlem.

Vyzýváme lidi, jejichž duch je přesvědčen o Pravdě a je zapálen snahou zlepšit svět, aby se přidali do kruhu spolupráce na novodobém tvoření a pomohli nám ho s pomocí Boží poznat a spoluuskutečnit.

Marek Ištvánek, 12.2010-5.2019, Slušovice

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.
projekty/kruh/start.txt · Poslední úprava: 05.05.2019 20:39 autor: Marek Ištvánek