Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:marek_istvanek:den_naplneni_gralu

Den naplnění Grálu

Ve výšinách šumí soulad bytí.

Lidský tvore otevři se
a v prachu poklekni.
Přestaň běhat v přízemním snění
a podstatu svou nalaď
na toto nové dění.

Probuď se a vzhůru pohlédni,
až tam v přenesmírné dálce
vytušíš Mocnost,
která nade vším je,
která Ti dává možnost rozpuku
a rozvíjení Tvého duchovního nitra
a která Dokonalá Moudrost je.

On Jest od věčnosti do věčnosti!
On Jest Stvořitel všech sfér!
On Jest Ten, který daroval Ti bytí!
On Jest Zdroj pro udržení žití!

Ve výšinách Grálu tepe srdce Stvoření
a jednou za čas,
kdy se i pozemský rok s rokem sejde,
v čas letnic a rozkvetlého máje,
se v pokoře bytosti pokloní
Králi králů,
který pozvedne Grál do výše,
odkud Otec Jeho
v Duchu Svatém Holubici sešle,
aby v oslnivém jasu
ze Síly blesk naplnil to,
z čeho všechno živeno jest!

Poklekni v prachu cest,
abys Pánu dík svůj vzdal,
abys naplnil své srdce tepem Světla
a v dobrotivosti ducha,
s výšinami v pevném spojení,
jsi jednou přišel do duchovního ráje
a v kruhu vyznal v rozechvění:

Jen Tvá Vůle, Pane, nechť navěky i má je.


Marek Ištvánek
30.5.2023
Slušovice, Bílá hlína

pismo/poezie/marek_istvanek/den_naplneni_gralu.txt · Poslední úprava: 30.05.2023 19:01 autor: Marek Ištvánek