Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:marek_istvanek:slovo_bozi

Slovo Boží

Země se chvěje,
když přijímá proudy posily
ze Světla, z Tebe,
z nebeské výšiny.

Jsi Ten, který Jest
od věčnosti do věčnosti
Jediný Život,
Zdroj všech ctností.

Z Tebe proudí jasná živa,
vším proniká a odjakživa
činí bytí všehomíra
jásavým tepem, co nezmírá.

Jsi Ten, který Jest
Počátek i Konec záření.
Z paprsků proudících jeho
je pečlivě bytostně utkáno Stvoření,
které z Lásky Tvé povstalo,
pro ducha otevřeno bylo
k uzrávání vědomí našeho.

Tep Vůle Boží z Grálu proudí k nám
od Tebe, Pane,
nechť modlitbou je Tvůj dar,
že smím z Tvé Lásky
utkat svým žitím tolik krásy.

Nechť naplním ve mně nové zrození,
které z Tvé Moudrosti
v Poselství Synů Božích zní
a vše zlé nechám v odpadlosti.

Nechť nové lidstvo otevřené
v pokoře po hrůzách setby své
pozná ještě v duchu Tebe
a v čistotě rozechvěje nitro své.

Vydávám svědectví ze sebe:

Syn Boží Ježíš z Lásky přišel pro tebe.
Syn Člověka Imanuel z Vůle Boží
spravedlivým Soudcem Je.
Na Zemi i tvé kroky Slovem provází.
Oba Bratři spolu, aby vyvedli tě z nesnází,
z houštin bytí disharmonie,
aby probudil se tvůj duch ke Světlu
a zahrál veselého žití melodie
k poctě Otce Jediného
Svatého a Dokonalého.

Zem se chvěje v proudění Světla posily
nebesa Mu čistě pějí.
I já jsem mocně rozechvěn v tom přílivovém znění:

Bůh,

to Slovo je víc, než umím říct.


Marek Ištvánek
25.12.2018

pismo/poezie/marek_istvanek/slovo_bozi.txt · Poslední úprava: 25.12.2018 09:30 autor: Marek Ištvánek