Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


user:rolfik

Marek Ištvánek

Hřbitovní 371
763 15  Slušovice
Česká republika
mobil: 420 776 129 658
Marek.Istvanek@vzestup.net


Žiji ve Slušovicích blízko Zlína ve středu Moravy již od mého ranného dětství. Narodil jsem se ve znamení Vodnáře pozemského roku 1977. Prošel jsem základní i střední školou - Arcibiskupským Gymnáziem v Kroměříži. Tam jsem ale záhy zjistil, že má dosavadní „katolická“ výchova je něco jiného, než katolická církev se svým mezerovitým učením, které jsem měl možnost hlouběji poznat z různých pohledů. Před mou maturitou se do naší rodiny dostala kniha

a já jsem, přes svoji počáteční „naučenou nedůvěru“, ucítil potřebu se do ní podívat. Ke svému milému překvapení jsem našel vše potřebné ke zdravému životu právě zde láskyplně vysvětleno, z čehož mnohé bylo v rozporu s naučeným katolictvím či jinými učeními. Přesto však bylo vše jasné a srozumitelné, nezamlžené, ne zatajování plné. Brzy jsem odhodil berličky a zátěže církví a hnutí a dal jsem se na svobodnou cestu.

Následovalo vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze v oboru Fyzika, kde jsem opět poznal mnohé užitečné, především to, že pozemská učenost sebou často nese i nevědomost - jen jako šafránu bylo těch moudrých, přirozených lidí. Nyní pracuji jako programátor.

Opět jsem se mohl přesvědčit, že vše se řídí podle neomylných dobrotivých Božích zákonů - Jeho Vůle. Neboť vše, co se událo i udá, má své vysvětlení, svůj důvod a příčinu. Svým myšlením, cítěním, slovy i činy sejeme do světa různorodé útvary, ty se k nám po určité delší nebo kratší době vrátí (ať už byly dobré nebo zlé). Tak je nám ukazováno, jak jednáme. Pokud si to uvědomíme a spravíme, uděláme další kroky na správné cestě vzhůru za Světlem. Dostáváme tedy do nejjemnějších detajlů přesně to, co chceme.

Kometa - posel dobrých zpráv Není nespravedlnosti. Pravá spravedlnost a láska je jen nepochopená naší vlastní leností našeho ducha - nitra. Viditelné navazuje na pozemsky neviditelné a celý obraz dává větší a úplnější smysl - celistvost. Zde však musí přijít ke slovu náš cit - hlas našeho ducha - který je schopen vytušit pravé souvislosti, pokud není příliš omezen naším rozumem, který je jen naším nástrojem, stejně jako naše pozemské tělo. Nástrojem k vývoji našeho nitra ke vědomému, radostnému, čilému životu.

A ten přeji nám všem…

Můj úkol

Souvisí s působením v oblasti vědy, techniky a léčení…

Zajímám se o fyzikální popis Božích zákonů, generátory volné energie apod.

K tomuto účelu jsme také založili společnost CeMaS.

user/rolfik.txt · Poslední úprava: 21.03.2015 00:43 autor: Marek Ištvánek