Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:inspirace:matematika:start

Dosavadní matematika

Dosavadní matematika používá mnoho nářečí pro popis určitých oblastí skutečného nebo neskutečného světa.

Algebra

Algebra popisuje vztahy a operace mezi prvky určité množiny.

Prvky jsou třeba body, přímky, roviny nebo celý prostor či jejich vynechání z prostoru.

Základní prvky se mnohdy souhrnně označují jako vektory nebo tenzory, což ovšem často zakrývá jejich skutečný význam.

Operace s prvky jsou pak:

  • Sčítání a odčítání
  • Násobení a dělení číslem
  • Násobení a dělení prvků navzájem

Násobení prvků $A$ a $B$, můžeme rozepsat na součet symetrické a nesymetrické/asymetrické části (tenzoru): $$AB = \{AB\} + [AB]$$ $$\{AB\} = \frac{1}{2}(AB+BA) = \{BA\}$$ $$[AB] = \frac{1}{2}(AB-BA) = -[BA]$$

Symetrická část pak bývá rozepisována na součet stopy $Tr$ ($n$ je počet rozměrů prostoru) a bezestopý/odchylkový $D$ zbytek: $$\{AB\} = \frac{1}{n}Tr(AB) + D(AB)$$

Geometrická algebra

Geometrická algebra používá taky podobné násobení prvků a symetrickou část násobení vektorů považuje za číslo (stopu). Tím se taky ochuzuje o velkou skupinu symetrických tenzorů.

Vektorová a tenzorová algebra

1)
AN INTRODUCTION TO THE DEVIATORIC TENSOR DECOMPOSITION IN THREE DIMENSIONS AND ITS MULTIPOLE REPRESENTATION
2)
Articulating Space: Geometric Algebra for Parametric Design – Symmetry, Kinematics, and Curvature
3)
Three-Dimensional Projective Geometry with Geometric Algebra
4)
3D Oriented Projective Geometry Through Versors of R(3,3)
5)
Geometric Algebras for Euclidean Geometry
6)
On the Homogeneous Model Of Euclidean Geometry
7)
Geometry, Kinematics, and Rigid Body Mechanics in Cayley-Klein Geometries
9)
Differential Structure of the Hyperbolic Clifford Algebra
10)
Projective Algebra Λn
11)
The Principle of Duality in Clifford Algebra and Projective Geometry
12)
Grassmann Algebra in Game Development
13)
Fundamentals of Grassmann Algebra
14)
Grassmann Vision
15)
On the Fundamentals of Geometry
16)
Vector spaces and projective geometry
17)
Classification of real projective Pathcurves
18)
On the Exterior Calculus of Invariant Theory
19)
Whitney algebras and Grassmann’s regressive products
20)
Die lineale ausdehnungslehre - ein neuer zweig der mathematik
22)
Die Ausdehnungslehre
25)
Scientific Papers
projekty/veda/inspirace/matematika/start.txt · Poslední úprava: 30.07.2023 16:47 autor: Marek Ištvánek