Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:ciste_slovo:start

Čistá a udržitelná forma Slova Poselství

Zachovejme Slovo Poselství od Pána Abdrushina v jeho nejčistší podobě pro nynější i budoucí dobu na Zemi.

Existují různá vydání Poselství v původním německém jazyku i mnoha překladech do jiných jazyků.

Jak tato vydání zachovat a jak je ladit do co nejlepší formy?

Máme tištěná i elektronická vydání v mnoha podobách. Pro tištěnou formu slouží jako předloha ta elektronická. Proto je zde kladen důraz na formu a zachování elektronické podoby Poselství.

Elektronická forma

Požadavky

Potřebujeme systém, který by splňoval tyto požadavky:

 1. Různá vydání
  1. Různé jazyky
   1. Původní německé
   2. Další překlady
  2. Různé verze
   1. Původní
   2. Upravené
  3. Možnost porovnání dvou či více vydání by byla užitečná
  4. Různá vydání by měla být provázaná
   1. Například kapitola v německém originálu by mohla mít odkazy na překlady apod.
 2. Možnost úpravy textů
  1. Vylepšování formy a oprava textů
  2. Přístupová práva lidí k úpravám jednotlivých vydání
   1. Splnit požadavky autorů
   2. Umožnit úpravy jen důvěryhodným lidem
 3. Vedení historie úprav
  1. Sledování oprav včetně jejich autorů
   1. Nelze provádět změny bez toho, aby bylo zřejmé kdo je kdy udělal a z toho plynoucí větší zodpovědnost
  2. Umožní návrat k jiné verzi v případě potřeby
 4. Sestavení dalších formátů ze zdrojových textů pro
  1. tisk (pdf)
  2. čtení bez připojení k internetu (ePub) apod.
 5. Vyhledávání textů
 6. Udržitelnost
  1. Webový software se rychle mění a zastarává. Proto je potřeba zajistit jeho případné aktualizace či výměnu za jiný systém a přenos dat.
  2. Je potřeba zálohovat obsah nejen u poskytovatele webového prostoru, ale i na jiných místech, protože pokud dojde k zániku tohoto poskytovatele nebo přechodu k jinému či nezaplacení poplatků v případě odchodu udržovatele ze Země apod. aby bylo možné někým jiným převzít správu softwaru a obsahu a pokračovat v udržitelném rozvoji.
  3. Proto je potřeba spolupráce více lidí
   1. Lepší možnost placení poplatků
   2. Zastupitelnost jinými lidmi v případě nemožnosti určitého člověka pokračovat v údržbě textů
   3. Rozdělení práce

Vydavatelé duchovních textů 1) vyjádřili svůj způsob práce:

 1. Pracují v programu InDesign pro sazbu publikací
 2. Publikují z InDesign zdrojových souborů výstupy pdf (pro tisk) a ePub (pro čtení)
 3. Předpokládám, že pokud chtějí publikaci mít i na webu (v HTML formátu), musí to udělat ručně, včetně aktualizací po opravách textů
 4. Je možná editace InDesign souboru více uživateli a vedení jeho historie změn (bez externího software)?
 5. Je použitelný export do tiskového pdf z webového systému nebo je opravdu nutný specializovaný sázecí software jako InDesign?

Používání webu

 1. Editace zdrojových textů pomocí webového programu
  1. Zde je možné použít i případné externí editory nebo rozšířit stávající editovací možnosti webového systému
  2. Pan Janíčko například pracuje na webovém systému pro překlad Poselství z němčiny do jiných jazyků se souběžným zobrazením obou textů
 2. Čtení textů na webu
 3. Publikace pro tisk (pdf) a čtení (ePub) z webu

Možnosti

Webová adresa

Webový systém pro zveřejňování díla Pána Abdrushina je dostupný na webové adrese:

Postup práce na projektu

 • Je založena GitHub organizace Abdrushin web zastřešující práci na tomto projektu, kde probíhá organizace práce.
 • Zdroje textů
  • Původní německé texty
   • Pan Pastierik pracuje na sbírce
   • Podobnou sbírku zpracoval pan Kolomyjec
  • České překlady
   • Josef Kovář a spol
   • Jaroslav Peroutka
  • Překlady do jiných jazyků

Spolupráce

Kdokoli cítíte, že se chcete do tohoto úkolu zapojit, dejte mi vědět na adrese abdrushin.web@vzestup.net a postupně ho můžeme spoluprací zrealizovat pro dobro a udržitelný rozvoj lidí a jako dík našemu Pánu.

Marek Ištvánek 2019-2020 Slušovice

1)
pan Peroutka a Pastierik
projekty/ciste_slovo/start.txt · Poslední úprava: 03.07.2023 13:24 autor: Marek Ištvánek