Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:inspirace:fyzika:tekutina:start

Pohyb tekutin

Ideální tekutina

Ideální tekutinou je látka umožňující proudění bez vnitřního odporu (supratekutost).

Chování této látky popisuje zjednodušeně věda pomocí těchto (Eulerových) rovnic v daném bodě 3D prostoru a čase:

 1. $-\nabla p=\rho\frac{Dv}{Dt}=\rho(\frac{\partial v}{\partial t}+(v\cdot\nabla)v)$
  • Popisuje proudění
   • Prostorový pokles tlaku způsobuje časové zrychlení „částice“
  • $p$ je tlak (skalár)
  • $v$ je rychlost proudění (vektor)
  • $\rho$ je hustota hmotnosti (skalár)
  • $\frac{Dv}{Dt}$ je celková časová změna rychlosti proudící „částice“ (materiálová derivace rychlosti podle času) (vektor)
  • $\frac{\partial v}{\partial t}$ je časová změna rychlosti v bodě (částečná derivace rychlosti podle času) (vektor)
  • $\nabla{v}$ je prostorová změna rychlosti v bodě (bivektor)
  • $\cdot$ je vnitřní násobení (skalární součin) vektorů
  • $(v\cdot\nabla)v$ je prostorová změna rychlosti ve směru (a velikosti) rychlosti (vektor)
  • $\nabla p$ je prostorová změna tlaku (gradient - směr a velikost růstu vzhledem k okolí) (vektor)
 2. $\nabla\cdot(\rho v)=-\frac{\partial \rho}{\partial t}$
  • Popisuje zachování hmotnosti
   • To, co odchází z bodu do prostoru, způsobuje pokles hustoty v čase
  • $\nabla\cdot(\rho v)$ je zřídlovost (divergence či vznik) toku hmotnosti v bodě (skalár)

Změny rychlosti proudění v prostoru $\nabla v$ můžeme rozdělit na symetrickou část divergenci/konvergenci (expanzi/smršťování) a deformaci a nesymetrickou část točení/rotaci. 1) Tomu pak odpovídá rozšířený popis proudění pomocí tenzorové algebry, tzv. nelineární mechanika kontinua. 2)

Celkově ale narážíme na omezené pochopení hmotností bez duchovních příčin. Není známá podstata hmotnosti, elektřiny a magnetismu apod., jen existuje jejich částečný popis.

Navíc i popis pohybu proudění tekutin naráží na nesrovnalosti a tedy ho lze stále zlepšovat, což se týká i nesrovnalostí v používaných matematických popisech.

Proudění s nejmenším odporem

Beltramiho proudění

2)
V popisu pomocí geometrické algebry právě deformace chybí
3)
Theories of Elasticity and Fluid Dynamics Established from New Dynamic Hypotheses
4)
Revisiting fundamental equations of fluid flow
5)
Nonlinear Continuum Mechanics
6)
Beltrami Flows, Non-Diffracting Waves and the Axion Beltrami-Maxwell Postulates
7)
On the Axisymmetric Steady Incompressible Beltrami Flows
8)
Beltrami-Trkalian Vector Fields in Electrodynamics - Hidden Riches for Revealing New Physics and for Questioning the Structural Foundations of Classical Field Physics
9)
The Beltrami Spectrum for Incompressible Fluid Flows
projekty/veda/inspirace/fyzika/tekutina/start.txt · Poslední úprava: 19.04.2024 19:37 autor: Marek Ištvánek