Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:inspirace:fyzika:start

Dosavadní fyzika

Projděme si dosavadní poznatky fyziky z pohledu Ve Světle Pravdy:

Síla a hybnost

Podle dnešní vědy síla 1) způsobuje časovou 2) změnu 3) hybnosti 4) hmotného 5) bodu pohybujícího se rychlostí 6) v bodě prostoru 7):

`F = (dp) / dt` 8)

Je známo několik druhů sil a značné úsilí se věnuje nalezení jejich sjednocení v jednu sílu univerzální. Z těchto druhů sil máme například:

Elektromagnetickou (Lorentzovu) sílu působící na bodový náboj 9) pohybující se určitou rychlostí v elektromagnetickém poli 10) 11):

`q * (E + v times B)`

Máme taky gravitační, elektrostatickou, silnou a slabou jadernou sílu …

Pojem síly, hmotnosti i elektrického náboje je zaveden bez znalosti jejich skutečné podstaty.

Pohyb zákonem stvoření

Z Poselství víme, že vše kromě Boha je Jeho vyzařování. Stvoření je důsledkem vzájemného působení pohybů, jejichž skutečný Počátek je v tlaku Boží Síly.

Je jen jedna Síla - je to Světlo, Bůh, Stvořitel, Život.

Ve stvoření tedy Síla není. Je zde jen pohyb a jeho vzájemné působení. Proudění jediné nejjednodušší látky, které je pravidelně udržováno v rytmickém tepu přílivem nového pohybu od Boha z Grálu.

A protože každý pohyb září, tedy dává část svého pohybu ven, aby o sobě dal zároveň znát tak zvanou atmosférou (duševní koule), nutně se tento původní pohyb zeslabuje a potřebuje občerstvit, nakrmit z živy, tedy přílivů těchto výživných pohybů, aby nezanikl.

Nádech a výdech, rytmické proudění pohybů všeho bytí v jeho nesčetných kolobězích.

Od starého k novému

Nazveme-li starým současné vědecké poznání a novým poznání Poselství, nově viděno staré lze takto:

Všechno je pohyb vyvolaný Bohem, hlavním Hybatelem, Jeho Silou Světla.

Nutně tedy pojmy jako síla, hmotnost, elektrický náboj a další jsou jen důsledkem a určitým projevem pohybu. Měly by se tedy dát pomocí pohybu a jeho vzájemného působení popsat.

Co je tedy ona hledaná sjednocená síla dnešní vědy působící ve stvoření?

Musí to nutně být pohyb, jehož zákonitosti, přírodní zákony, jsou zákony Boží Vůle spolu s podporující Boží Láskou.

1)
`F` je síla
2)
`t` je čas
3)
`(d V)/ dt` je časová změna veličiny `V`
4)
`p = m * v` je hybnost
5)
`m` je hmotnost
6)
`v = (d r) / dt` je rychlost
7)
`r` je poloha bodu v prostoru
8)
2. Newtonův zákon
9)
`q` je elektrický náboj
10)
`E` je intenzita elektrického pole
11)
`B` je indukce magnetického pole
projekty/veda/inspirace/fyzika/start.txt · Poslední úprava: 19.04.2024 12:10 autor: Marek Ištvánek