Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:pohyb:matematika:algebra

Algebra pohybu

Algebra je určitý matematický jazyk používající skupinu (množinu) prvků a operace mezi nimi (sčítání a násobení).

V popisu dosavadní matematiky jsem rychle prošel část současných matematických jazyků. Jak je použít a vylepšit nebo změnit, abychom objevili ucelenou (nebo pro začátek alespoň ucelenější) matematiku pro popis pohybu pralátky?

Protože vše je projevem pohybů proudění pralátky, který vyvolává a udržuje Bůh, jsou základními prvky druhy pohybů, které na sebe vzájemně působí a tím se ovlivňují.

Zároveň ve Stvoření máme základní dva vzájemně se doplňující (duální) druhy pohybů a to ženský (pasivní) a mužský (aktivní), které byly při proudění z Božské sféry v Hradu Grálu od sebe odděleny a tím vzniklo kroužení.

Označme prvek proudící určitým způsobem jako $A$, jeho velikost, rychlost či intenzitu jako číslo $\alpha$ a (tímto číslem násobený) jeho základní druh jako $a$. $$A=\alpha a$$

$-A=(-1)A$ je pak prvek proudící opačně než $A$.

Každý pohyb navíc zabírá či vymezuje určitý prostor (objem) pralátky, která je tímto pohybem přenášena.

Označme pomocí $A\circ$ neutrální celek, který se skládá (sčítání) ze dvou vzájemně se doplňujících částí, $A^\circ$ ženské a $A_\circ$ mužské.

$$A\circ=A^\circ+A_\circ$$

Označme doplněk (duál) prvku $A$ jako $\overline{A}$.

$$\overline{A^\circ}=A_\circ={A\circ}-A^\circ$$ $$\overline{A_\circ}=A^\circ={A\circ}-A_\circ$$

Uvažujme vzájemné působení (násobení) dvou prvků. $A$ působící na $B$ označíme jako $AB$ a opačné působení $B$ na $A$ jako $BA$.

projekty/veda/pohyb/matematika/algebra.txt · Poslední úprava: 02.03.2024 23:53 autor: Marek Ištvánek