Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:srdce_galaxie

Srdce galaxie

Okolo Slunce obíhá modrá planeta,
kéž na ní štěstí tvorů rozkvétá!
I když se nám lidem zdá být velikou,
ve vztahu ke Slunci je jen malinkou.
Působištěm Slunce ve vesmíru
je naše galaxie spirálového tvaru.
I když je Slunce hvězdnou stálicí,
oproti galaxii je nepatrnou částicí.

Mléčná dráha, to je hvězdný svět
vzniklý před miliardami let!
Kolos, mající nespočetně planet,
malých i velkých jasných hvězd!
Uvnitř má černou díru, svůj střed,
jenž obíhají hvězdy a jejich planety
se svými měsíci a také komety.

Černé díry jsou jen srdci Galaxií,
v nichž se staré světy rozkládají
a jejichž činností ty nové vznikají.
Srdce galaxie nebo části vesmíru
je dutina výlevkového charakteru.

Valící se drahami svého koloběhu
hvězdné soustavy ve stavu přezrálosti
přicházejí do její blízkosti.
Tato obrovská výlevka je vstřebává
a v pračástice hmoty je rozkládá.
Pak jsou jemnohmotná prasemena
druhým koncem výlevky rozptýlena
a nový koloběh hmoty začíná.

Podobný děj probíhá v lidském srdci,
jenž krev osvěžuje pravidelnou prací
a okysličenou zpět do těla ji vrací!
Pračástice se pak v mlhoviny srážejí
a shlukují se v plynné kulovité objekty.
Ty se pomalu a po dlouhém vývoji
mění v mladé hvězdy a planety.
Takto vznikající nové hmotné světy
zrají pozvolna svým tempem.
Procházejí novým koloběhem
a vstříc svému zániku letí vesmírem!

Jako když přezrálé jablko pod stromem
pomalu vstřebá úrodná zem.
Hnijíc na zemi se rozloží a ze semínka
vyklube se rostlinka, malá jablůňka.
Ta roste vzhůru a každým rokem
pomalu sílí její útlý kmen.
Mění se v jabloň a má se k světu
a v radostném vzletu vchází do květu!

I když účel mnohého člověk nezná snad
přírodní děje mají svůj smysl a řád.
Je dobré vše, co Bůh do stvoření vložil
a je jen na člověku, aby to pochopil.
Kdyby jeho srdce krev neokysličovalo
tak by se jeho tělo udusilo.
A kdyby těchto černých děr nebylo
hvězdné nebe nad námi by nebylo.
Nebylo by slunce a ani naší planety,
ani krásné luny či vlasaté komety.

Ač je Mléčná dráha velikou dálavou,
ve vesmírném moři je malou zátokou.
V našem vesmíru jsou miliardy galaxií
a kolik je planet, na nichž lidé žijí?
A to náš hmotný vesmír není jediný
jenž byl Bohem Pánem stvořený.
Má jméno Ephesus - je jedním ze sedmi.


Richard Chmelař 1)

pismo/poezie/richard_chmelar/srdce_galaxie.txt · Poslední úprava: 06.10.2015 22:53 autor: Marek Ištvánek