Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:dopis_priteli_vynalezci

Dopis příteli vynálezci

Zdravím Vás milý příteli! Slyšte mé volání:
Noc končí a s ní i doba temna! Již brzy se rozední!
Leťte vzhůru sférami do duchovních úrovní!
Při tom stůjte nohama vždy pevně na zemi!
Nechť je vám vždy oporou vaše pevné přesvědčení,
že jen jedna Tvůrčí síla pohání Boží stvoření.
Bez ní ve vesmíru žádný život možný není!

Ať vládne vaše srdce rozumu ostrému jako břitva
a z vaší laskavé snahy stane se vítězná bitva!
Bděte a modlete se! Mějte oči otevřené!
Práci střídejte s odpočinkem, máte-li údy unavené.
Já vím, že milujete mír a že jsou vaše vynálezy
duchovně přijaté a rozumem upravené nálezy.
Nálezy z vyšších úrovní, jenž připravili bytostní.

V Boží knihovně navštěvujete technické oddělení,
chodíte tam často a při tom tolik pomáháte Zemi.
Vždyť tolik vynálezů čeká na zpozemštění!
Ať volná energie pomůže tvorům i Matce Zemi!
Kéž modrá planeta je poseta čtyřlístky, růžemi a liliemi!
Bůh provázej všechny vaše kroky,
abyste Jemu i přírodě sloužil dlouhé roky.

S pomocí múzy dnes veršem Já děkuji Vám.
Snad se příště vzchopím a napíšu báseň sám!
Ale polibek múzy je sladký a chci ho cítit znova,
vždyť po něm tak lehce skládám krásná slova!
Díky Múze radostně snáším i život bez ženy,
stala se mi družkou, jsem šťastný a svobodný.

Vaše vynálezy rád popíši svými básněmi,
jenž oslaví Pána napříč všemi zeměmi.
Hledejte a nalézejte! Dostal jste darem nadání!
Plnými hrstmi rozdávejte vaše poznání!
Hořte jako plamen pro království Boží na zemi!
Loučím se s vámi.

S Bohem!
Váš přítel, letec sférami


Richard Chmelař 1)

pismo/poezie/richard_chmelar/dopis_priteli_vynalezci.txt · Poslední úprava: 25.12.2015 11:44 autor: Marek Ištvánek