Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:pravdivy_pribeh_na_zeleny_ctvrtek

Pravdivý příběh na Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek, v den Večeře Páně,
jehož Slovo svítí až k nebeské bráně,
stal se mi příběh podivuhodný.
Brzy poté, co utichly kostelní zvony,
své auto zastavuji u kostela,
abych vysadil tetu jménem Bohumila,
která bydlela opodál.

V okamžiku šlápnutí na brzdový pedál
můj pátravý pohled ustal
na tachometru, jehož kolečka se otočila.
Jednička s pěti nulami si naskočila!
Než se tak stalo, auto najeto mělo
devadesát devět tisíc devět set
devadesát devět kilometrů,
devět set devadesát devět metrů,
devadesát devět centimetrů
a devět milimetrů.

Jak se kola vozu zcela zastavila
tak se čísla přesně seřadila
na jedna-nula-nula-nula-nula-nula!
A v tom si u kostela z auta vystoupila
Bohu milá duše paní Bohumila!
Devítkou je Víra, Jedničkou Boží síla,
kterou Pán světů do Stvoření vysílá.
Alfu a Omegu vyjadřuje Nula.
Je číslem Vládce nad Všehomírem,
živého Jsem který jsem.
Dle zákona čísel Lásce patří Pět!
K příběhu přidávám Třicet tři vět.

„Neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš
do posledního halíře!“

Myslím na tato Slova, která řekl Ježíš,
Božský šiřitel nebeské záře.
A cítím, že nechám-li na své duši dluhy,
neprojdu skrze hvězdné kruhy
do Nebeské říše utkané z duhy!
Jak projdu jehly uchem,
budu-li člověkem se spoutaným duchem?

V dobách minulých, nectnosti a hřích,
strhávaly duše do hlubin bezedných.
Když Láska Boží úpadek lidstva viděla,
smilovala se a na Zemi vkročila!
Pravdou a Láskou šel Ježíš duše křísit.
Temnými lidmi byl donucen Zemi opustit
a prolitím své krve Slovo zpečetit!
Co si lidstvo zaselo, musí také sklidit!
Není to drzost pramenící z pýchy,
chtít, aby Nevinný smýval za nás hříchy?
Bez odpykání viny není vykoupení,
zrovna tak ne bez odpuštění!

Smysluplné tvoření je roucha bělení!
Dvojka představuje Stvoření.
Pastýřům Země se stádo rozuteklo,
ovce jsou slepé, chybí jim Trojka Světlo.
Bez cizího přispění ani Kristus Pán
nesestoupí z kříže, k němuž je přikován.
Jeho zmrtvýchvstání brání zákon tíže,
k němuž se každé hmotné tělo víže.
I Jeho zrození, předcházelo plození.
Pod číslem Čtyři jsou zákony přírodní.
Šestka je Boží Moc, která řídí den a noc.
Sedmička Boží Vůle, v níž není libovůle.
Osmičku, Ducha Svatého, vyciťuje duch,
jenž myslí a jedná, jak tomu chce Bůh.

Boží vůle je dokonalá a bude jí navždy,
psáno jest v knize Ve Světle Pravdy!
I zákony přírody platí v celém Stvoření,
jsou dokonalé a nikdy se nezmění!

Zrada Mesiáše? Nemysli na Jidáše!
Prohlédni si kouty své duše!
Neskrýváš v nich žádné falše?
Lidstvo je temnější, než bylo kdysi
a jeho Osud na vlákénku visí.
Z cesty široké ční vzhůru strmé schody!
Nebe je vysoko, tak míjej všechny svody!
Víra nebe otevírá, Láska se hříchu uzavírá.
Drž se lana Devítky, Pětka je zlatý most.
Běž po něm vzhůru na věčnost!

Richard Chmelař 1)

pismo/poezie/richard_chmelar/pravdivy_pribeh_na_zeleny_ctvrtek.txt · Poslední úprava: 22.04.2018 14:06 autor: Marek Ištvánek