Warning: Declaration of action_plugin_blockquote::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/blockquote/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_captcha::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/captcha/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_googleanalytics::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/googleanalytics/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_preservefilenames::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/preservefilenames/action.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_preservefilenames_anteater::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/preservefilenames/action_anteater.php on line 0

Warning: Declaration of action_plugin_translation::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/translation/action.php on line 0

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/blockquote/action.php:0) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/inc/auth.php on line 542

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/blockquote/action.php:0) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/inc/actions.php on line 217

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/blockquote/action.php:0) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/tpl/dokuwiki/main.php on line 12
Čistá a udržitelná forma Slova Poselství | Projekty | Duchovní podpora

Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta


Warning: Use of undefined constant self - assumed 'self' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/preservefilenames/action_anteater.php on line 258

Warning: Use of undefined constant self - assumed 'self' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/preservefilenames/action_anteater.php on line 265

Nedávné změny:

projekty:ciste_slovo:start

Warning: Use of undefined constant self - assumed 'self' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/preservefilenames/action_anteater.php on line 258

Warning: Use of undefined constant self - assumed 'self' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/80923/virtual/www/subdom/duchovnipodpora/lib/plugins/preservefilenames/action_anteater.php on line 265

Čistá a udržitelná forma Slova Poselství

Zachovejme Slovo Poselství od Pána Abdrushina v jeho nejčistší podobě pro nynější i budoucí dobu na Zemi.

Existují různá vydání Poselství v původním německém jazyku i mnoha překladech do jiných jazyků.

Jak tato vydání zachovat a jak je ladit do co nejlepší formy?

Máme tištěná i elektronická vydání v mnoha podobách. Pro tištěnou formu slouží jako předloha ta elektronická. Proto je zde kladen důraz na formu a zachování elektronické podoby Poselství.

Elektronická forma

Požadavky

Potřebujeme systém, který by splňoval tyto požadavky:

 1. Různá vydání
  1. Různé jazyky
   1. Původní německé
   2. Další překlady
  2. Různé verze
   1. Původní
   2. Upravené
  3. Možnost porovnání dvou či více vydání by byla užitečná
  4. Různá vydání by měla být provázaná
   1. Například kapitola v německém originálu by mohla mít odkazy na překlady apod.
 2. Možnost úpravy textů
  1. Vylepšování formy a oprava textů
  2. Přístupová práva lidí k úpravám jednotlivých vydání
   1. Splnit požadavky autorů
   2. Umožnit úpravy jen důvěryhodným lidem
 3. Vedení historie úprav
  1. Sledování oprav včetně jejich autorů
   1. Nelze provádět změny bez toho, aby bylo zřejmé kdo je kdy udělal a z toho plynoucí větší zodpovědnost
  2. Umožní návrat k jiné verzi v případě potřeby
 4. Sestavení dalších formátů ze zdrojových textů pro
  1. tisk (pdf)
  2. čtení bez připojení k internetu (ePub) apod.
 5. Vyhledávání textů
 6. Udržitelnost
  1. Webový software se rychle mění a zastarává. Proto je potřeba zajistit jeho případné aktualizace či výměnu za jiný systém a přenos dat.
  2. Je potřeba zálohovat obsah nejen u poskytovatele webového prostoru, ale i na jiných místech, protože pokud dojde k zániku tohoto poskytovatele nebo přechodu k jinému či nezaplacení poplatků v případě odchodu udržovatele ze Země apod. aby bylo možné někým jiným převzít správu softwaru a obsahu a pokračovat v udržitelném rozvoji.
  3. Proto je potřeba spolupráce více lidí
   1. Lepší možnost placení poplatků
   2. Zastupitelnost jinými lidmi v případě nemožnosti určitého člověka pokračovat v údržbě textů
   3. Rozdělení práce

Vydavatelé duchovních textů 1) vyjádřili svůj způsob práce:

 1. Pracují v programu InDesign pro sazbu publikací
 2. Publikují z InDesign zdrojových souborů výstupy pdf (pro tisk) a ePub (pro čtení)
 3. Předpokládám, že pokud chtějí publikaci mít i na webu (v HTML formátu), musí to udělat ručně, včetně aktualizací po opravách textů
 4. Je možná editace InDesign souboru více uživateli a vedení jeho historie změn (bez externího software)?
 5. Je použitelný export do tiskového pdf z webového systému nebo je opravdu nutný specializovaný sázecí software jako InDesign?

Používání webu

 1. Editace zdrojových textů pomocí webového programu
  1. Zde je možné použít i případné externí editory nebo rozšířit stávající editovací možnosti webového systému
  2. Pan Janíčko například pracuje na webovém systému pro překlad Poselství z němčiny do jiných jazyků se souběžným zobrazením obou textů
 2. Čtení textů na webu
 3. Publikace pro tisk (pdf) a čtení (ePub) z webu

Webová adresa

Webový systém pro zveřejňování díla Pána Abdrushina by měl být dostupný na jedné výchozí webové adrese. Například:

  • Abd-ru-shin je původní jméno Pána
  • net je síť
  • registrace domény vyprší koncem roku 2020
  • adresa nemá aktivní obsah, ale je zaparkovaná
  • podle archive.org, byla v minulosti přesměrovaná na Gralswerk s kontaktem na pana Siegfrieda Bernhardta
  • Abdruschin je něměcké jméno Pána
  • doména je neregistrovaná

Možnosti

Jaké máme možnosti?

Existují centrální webové systémy i distribuované.

Vybírám zde několik:

Dokuwiki

Tyto webové stránky používají například systém Dokuwiki, který by mnohé požadavky splňoval (1-4), ale neumožňuje porovnání různých vydání a ani bod 5 není v mnohém naplněn (chybí distribuovanost a tím je závislost na poskytovateli internetového prostoru - plugin pro ukládání stránek do git to částečně kompenzuje).

gitit

Typograficky orientovaný Wiki systém gitit:

 • ukládá do distribuovaného git (i dalších) systému pro správu historie dokumentů
 • používá pandoc systém pro převod mezi zdrojovými texty na výstupy pro tisk i čtení

AMuseWiki

Wiki systém AMuseWiki orientovaný na publikování knih:

 • ukládá do distribuovaného git systému pro správu historie dokumentů
  • celý git archiv lze používat offline a editovat dokumenty i generovat výstupy do pdf apod. pomocí k tomu určených nástrojů
 • používá Text::Amuse zdrojový formát dokumentů orientovaný na publikování knih
  • pandoc podporuje převod z a do tohoto formátu
 • výstupy jsou formáty
  • pdf (včetně podpory tiskového rozložení stran na arších papíru)
  • epub

Další

Jsou i další podobné wiki i jiné systémy. Je potřeba vybrat vhodný prostředek ideálně probráním s více lidmi.

Postup práce na projektu

 • Zvolit webový systém
  • Například Dokuwiki
 • Nainstalovat webový systém
  • u poskytovatele webového prostoru
   • Například Wedos
  • Doplnit potřebná rozšíření pro editaci a zobrazení obsahu
  • Naprogramovat potřebná rozšíření
   • Například provázání jednotlivých vydání Slova
 • Plnění obsahu
  • Německé původní texty
   • Poselství Grálu
   • Doznívání
   • Otázky a odpovědi
   • Nezařazené přednášky
   • Předválečná i poválečná vydání
    • Toto může být kámen úrazu pro spolupráci, protože jsou asi tři tábory
     • Jen předválečné vydání
     • Jen poválečné vydání
     • Obě
    • Myslím si, že by měly jít sváry stranou a podstata Slova zachovaná v obou verzích nechť nás spojuje
    • Osobní přednost dávaná určitému vydání je přirozená a neměla by nás rozdělovat. Nechť pak každý klidně vyjádří svůj postoj, ale nehádejme se kvůli němu a nechejme ho na jiných místech (webech apod)
   • Pan Pastierik pracuje na sbírce původních německých textů
   • Podobnou sbírku zpracoval pan Kolomyjec
   • Je potřeba vybrat ten správný zdroj
  • České překlady
   • Josef Kovář a spol
   • Jaroslav Peroutka (pokud bude mít zájem)
  • Překlady do jiných jazyků
 • Případné doladění vzhledu webu
 • Publikování na zvolené adrese
  • To může být i v průběhu práce…

Jednotlivé úkoly si můžeme rozepsat na lehčeji uchopitelné celky a rozdělit pro jejich lepší naplnění. K tomu můžeme využít i některé projektové/úkolové systémy - například github (anlicky) nebo ToDo (i česky).

Spolupráce

Kdokoli cítíte, že se chcete do tohoto úkolu zapojit, dejte mi vědět na adrese cisteslovoposelstvi@vzestup.net a postupně ho můžeme spoluprací zrealizovat pro dobro a udržitelný rozvoj lidí a jako dík našemu Pánu.

Marek Ištvánek 2019-2020 Slušovice

1) pan Peroutka a Pastierik
projekty/ciste_slovo/start.txt · Poslední úprava: 23.02.2020 21:41 autor: Marek Ištvánek