Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:ciste_slovo:start

Čisté Slovo Poselství

Zachovejme Slovo Poselství od Pána Abdrushina v jeho nejčistší podobě pro nynější i budoucí dobu na Zemi.

Existují různá vydání Poselství v původním německém jazyku i mnoha překladech do jiných jazyků.

Jak tato vydání zachovat a jak je ladit do co nejlepší formy?

Máme tištěná i elektronická vydání v mnoha podobách. Pro tištěnou formu slouží jako předloha ta elektronická. Proto je zde kladen důraz na formu a zachování elektronické podoby Poselství.

Elektronická forma

Požadavky

Potřebujeme systém, který by splňoval tyto požadavky:

 1. Různá vydání
  1. Různé jazyky
   1. Původní německé
   2. Další překlady
  2. Různé verze
   1. Původní
   2. Upravené
  3. Možnost porovnání dvou či více vydání by byla užitečná
 2. Možnost úpravy textů
  1. Vylepšování formy a oprava textů
  2. Přístupová práva lidí k úpravám jednotlivých vydání
   1. Splnit požadavky autorů
   2. Umožnit úpravy jen důvěryhodným lidem
 3. Vedení historie úprav
  1. Sledování oprav včetně jejich autorů
   1. Nelze provádět změny bez toho, aby bylo zřejmé kdo je kdy udělal a z toho plynoucí větší zodpovědnost
  2. Umožní návrat k jiné verzi v případě potřeby
 4. Sestavení dalších formátů ze zdrojových textů pro
  1. tisk (pdf)
  2. čtení bez připojení k internetu (ePub) apod.
 5. Nezávislost na poskytovateli internetového prostoru a softwaru
  1. Zdrojové texty a podpůrný (webový) software by měl být dobře přenositelný a zkopírovatelný v případě, že dojde k
   1. zániku poskytovatele internetového prostoru
   2. jeho změně
   3. nezaplacení udržovacích poplatků
  2. Zdrojové texty by měly být dobře přenositelné do jiného softwaru v případě zániku toho starého
  3. Distribuovaná podoba (mnoho míst se synchronizovaným obsahem) má výhodu před centralizovanou (jedno místo)
  4. Tento bod je v dnešním překotně se měnícím světě internetu dost obtížné splnit
  5. Pro splnění tohoto bodu bude zřejmě potřeba spolupráce více lidí
   1. Lepší možnost placení poplatků
   2. Zastupitelnost jinými lidmi v případě nemožnosti určitého člověka pokračovat v údržbě textů
   3. V distribuované formě obsahu je to dokonce nezbytnost

Vydavatelé duchovních textů 1) vyjádřili svůj způsob práce:

 1. Pracují v programu InDesign pro sazbu publikací
 2. Publikují z InDesign zdrojových souborů výstupy pdf (pro tisk) a ePub (pro čtení)
 3. Předpokládám, že pokud chtějí publikaci mít i na webu (v HTML formátu), musí to udělat ručně, včetně aktualizací po opravách textů
 4. Je možná editace InDesign souboru více uživateli a vedení jeho historie změn (bez externího software)?

Výše popsaný systém předpokládá tento postup práce:

 1. Editace zdrojových textů pomocí webového programu nebo v offline režimu
 2. Čtení textů na webu
 3. Publikace pro tisk (pdf) a čtení (ePub) z webu

Možnosti

Jaké máme možnosti?

Existují centrální webové systémy i distribuované.

Vybírám zde několik:

Dokuwiki

Tyto webové stránky používají například systém Dokuwiki, který by mnohé požadavky splňoval (1-4), ale neumožňuje porovnání různých vydání a ani bod 5 není v mnohém naplněn (chybí distribuovanost a tím je závislost na poskytovateli internetového prostoru - plugin pro ukládání stránek do git to částečně kompenzuje).

gitit

Typograficky orientovaný Wiki systém gitit:

 • ukládá do distribuovaného git (i dalších) systému pro správu historie dokumentů
 • používá pandoc systém pro převod mezi zdrojovými texty na výstupy pro tisk i čtení

AMuseWiki

Wiki systém AMuseWiki orientovaný na publikování knih:

 • ukládá do distribuovaného git systému pro správu historie dokumentů
  • celý git archiv lze používat offline a editovat dokumenty i generovat výstupy do pdf apod. pomocí k tomu určených nástrojů
 • používá Text::Amuse zdrojový formát dokumentů orientovaný na publikování knih
  • pandoc podporuje převod z a do tohoto formátu
 • výstupy jsou formáty
  • pdf (včetně podpory tiskového rozložení stran na arších papíru)
  • epub

Další

Jsou i další podobné wiki i jiné systémy. Je potřeba vybrat vhodný prostředek ideálně probráním s více lidmi.

Spolupráce

Kdokoli cítíte, že se chcete do tohoto úkolu zapojit, dejte mi vědět na adrese cisteslovoposelstvi@vzestup.net a postupně ho můžeme spoluprací zrealizovat pro dobro a udržitelný rozvoj lidí a jako dík našemu Pánu.

Marek Ištvánek 9. - 11. 2019 Slušovice

1) pan Peroutka a Pastierik
projekty/ciste_slovo/start.txt · Poslední úprava: 10.11.2019 00:51 autor: Marek Ištvánek