Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:ciste_slovo:start

Čisté Slovo Poselství

Zachovejme Slovo Poselství od Pána Abdrushina v jeho nejčistší podobě pro nynější i budoucí dobu na Zemi.

Existují různá vydání Poselství v původním německém jazyku i mnoha překladech do jiných jazyků.

Jak tato vydání zachovat a jak je ladit do co nejlepší formy?

Máme tištěná i elektronická vydání v mnoha podobách. Pro tištěnou formu slouží jako předloha ta elektronická. Proto je zde kladen důraz na formu a zachování elektronické podoby Poselství.

Elektronická forma

Požadavky

Potřebujeme systém, který by splňoval tyto požadavky:

 1. Různá vydání
  1. Různé jazyky
   1. Původní německé
   2. Další překlady
  2. Různé verze
   1. Původní
   2. Upravené
  3. Možnost porovnání dvou či více vydání by byla užitečná
 2. Možnost úpravy textů
  1. Vylepšování formy a oprava textů
  2. Přístupová práva lidí k úpravám jednotlivých vydání
   1. Splnit požadavky autorů
   2. Umožnit úpravy jen důvěryhodným lidem
 3. Vedení historie úprav
  1. Sledování oprav včetně jejich autorů
   1. Nelze provádět změny bez toho, aby bylo zřejmé kdo je kdy udělal a z toho plynoucí větší zodpovědnost
  2. Umožní návrat k jiné verzi v případě potřeby
 4. Sestavení dalších formátů ze zdrojových textů pro
  1. tisk (pdf)
  2. čtení bez připojení k internetu (ePub) apod.
 5. Nezávislost na poskytovateli internetového prostoru a softwaru
  1. Zdrojové texty a podpůrný (webový) software by měl být dobře přenositelný a zkopírovatelný v případě, že dojde k
   1. zániku poskytovatele internetového prostoru
   2. jeho změně
   3. nezaplacení udržovacích poplatků
  2. Zdrojové texty by měly být dobře přenositelné do jiného softwaru v případě zániku toho starého
  3. Distribuovaná podoba (mnoho míst se synchronizovaným obsahem) má výhodu před centralizovanou (jedno místo)
  4. Tento bod je v dnešním překotně se měnícím světě internetu dost obtížné splnit
  5. Pro splnění tohoto bodu bude zřejmě potřeba spolupráce více lidí
   1. Lepší možnost placení poplatků
   2. Zastupitelnost jinými lidmi v případě nemožnosti určitého člověka pokračovat v údržbě textů
   3. V distribuované formě obsahu je to dokonce nezbytnost

Možnosti

Jaké máme možnosti?

Existují centrální webové systémy i distribuované.

Tyto webové stránky používají například systém Dokuwiki, který by mnohé požadavky splňoval (1-4), ale neumožňuje porovnání různých vydání a ani bod 5 není v mnohém naplněn (chybí distribuovanost a tím je závislost na poskytovateli internetového prostoru).

Jsou i další podobné wiki i jiné systémy. Je potřeba vybrat vhodný prostředek ideálně probráním s více lidmi.

Kdokoli cítíte, že se chcete do tohoto úkolu zapojit, dejte mi vědět na adrese cisteslovoposelstvi@vzestup.net a postupně ho můžeme spoluprací zrealizovat pro dobro a udržitelný rozvoj lidí a jako dík našemu Pánu.

Marek Ištvánek 9. 2019 Slušovice

projekty/ciste_slovo/start.txt · Poslední úprava: 17.09.2019 21:19 autor: Marek Ištvánek