Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovo:abdrushin:ruzna_vydani

Různá vydání Poselství

Které Poselství číst?

Existují různé důkazy pro pravost původního nebo upraveného Poselství, tedy pro to, že Pán Abdrushin napsal a přál si vydávat pouze to nebo ono vydání. Protože však ještě v roce 1937 vydal první díl upraveného vydání Poselství a v roce 1940 také schválil opětovné vydání původního Poselství v Československu, je zřejmé, že původní Poselství má existovat. Míra následného pozměnění upraveného poválečného Poselství oproti tomu, jak ji zamýšlel Pán Abdrushin jednou jistě vyjde najevo.

Každý nechť se citem ducha rozhodne.

Mohu se s Vámi podělit o svůj osobní postoj, který jsem získal vlastním prožitím. A pouze poctivé nezaujaté vlastní prožití a procítění Slova Poselství Vám umožní si ve Vašem nitru vybudovat svůj pevný postoj ke Slovu a Pravdě. Nejpodstatnější je podle Slova žít a to pokud možno ze všech sil, které jsme schopni ze Světla přijmout…

Jednou jsem si na pobyt ve volné přírodě na Malé Fatře na Slovensku vzal pro mne neznámou knihu Poselství Grálu v upraveném vydání. Při nádherně žhavém západu slunce za mohutnou horu jsem se posadil u Mojžíšových pramenů na kámen a otevřel ji. Začal jsem číst a docela jsem se do obsahu knihy ponořil. Bylo to pro mne jako světelné zjevení, které mne zcela naplnilo. Dodnes si na to živě pamatuji. Později jsem četl, kdy jsem mohl, abych co nejdříve dočetl celou knihu. To mi trvalo několik měsíců.

O několik let později jsem se dostal k nově vydanému původnímu Poselství Grálu. Přečetl jsem ho opět jedním dechem a po něm i Poselství doznívá a další související literaturu. Toto původní Poselství se svou výstavbou až k prohlášení Pána Imanuele ve mne zanechalo ještě hlubší prožití Slova, které do mé duše a ducha lehčeji proudilo a dodnes se mi jeví jednodušší a jasnější pro pochopení a prožívání. Také se mi dostalo přímé odpovědi na otázku, kdo je Pán Abdrushin, který nám spolu s Pánem Ježíšem prorazil cestu zpět k Bohu, která byla již příliš zasypaná našimi chybami.

Od doby, kdy jsem se s Poselstvím prvně osobně seznámil na této Zemi, je pro mne tou nejdůležitější knihou na světě a je nedocenitelným darem ze Světla. Je pochodní ve zdejších hrubohmotných temnotách ukazující správnou cestu životem, abychom byli Bohu milí. Snažím se neustále zlepšovat a zjasňovat, přestože občas klopýtnu, nikdy nevzdám můj vzestup za Světlem a pomoc druhým, kteří o to stojí.

S pomocí Boží nám všem přeji krásný vzestup.

Marek Ištvánek, Slušovice, 2.2012-7.2021

slovo/abdrushin/ruzna_vydani.txt · Poslední úprava: 09.07.2021 12:43 autor: Marek Ištvánek