Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:matematika:start

Matematika ve Světle Pravdy

Matematika je jazyk pro vyjádření a popis Stvoření, podobně jako jiné jazyky, které známe a používáme. Vyspělejší jazyk dovede přesněji a jasněji podat pravou skutečnost.

Jak tedy vypadá takový vyspělý matematický jazyk, který odpovídá Poselství Grálu?

Zkusme se mu přiblížit a použít některé kameny, které jsem vybral a skládal do zákonitostí:

 • Pojem prostoru a času je závislý na světelnosti úrovně Stvoření
 • Oba vyplývají z pohybů dané úrovně Stvoření
 • Co se týče času, existuje jen teď či nyní
  • Není tedy samostatným matematickým rozměrem a čas, který vnímáme vychází z proměn pohybů probíhajících postupně nyní
 • Co se týče prostoru, metrika (vzdálenosti, úhly apod.) vyplývá z pohybů
  • Popis pohybu by tedy měl být nemetrický a metrika by měla vyplynout z pohybu (dynamický prostor)

Popis pohybu

Z předchozího lze hledat tento nemetrický popis pohybu ve Stvoření i v Boží sféře.

Prvky prostoru

Nejjednodušší objekt, který může vytyčit („3-rozměrný“) prostor i směry se jeví jako (pravidelný) čtyřstěn 1). Má 4 vrcholy (body), 6 hran (přímek) a 4 stěny (roviny).

Jedna z možností je použití určité formy projektivní geometrie, která popisuje prvky prostoru jako

 • prázdno
 • body
 • přímky
 • roviny
 • objem (celý prostor)

Geometrie je původně nauka o měření země. V našem případě jde spíš o topologii, tedy nauku o prostoru.

Projektivní geometrie může zahrnovat topologii i geometrii a dívá se na prostor různými pohledy, podle toho, co považuje za základní prvky 2), ze kterých odvozuje ostatní. „N-rozměrnost“ pak vychází z počtu (N) „nezávislých“ prvků 3). Základní prvky mohou být například:

 • Body („4-rozměrný“)
  • Spojováním bodů vznikají „rozprostřenější“ prvky
   • Dva různé body formují spojením přímku jimi procházející
   • Tři různé body neležící všechny v přímce formují spojením rovinu jimi procházející
   • Čtyři různé body neležící všechny v přímce ani rovině formují spojením celý prostor jimi procházející
 • Přímky („6-rozměrný“ nebo 2 krát „3-rozměrný“)
 • Roviny („4-rozměrný“)
  • Protínáním rovin vznikají méně „rozprostřené“ prvky
   • Dvě různé roviny se protínají v přímce jimi procházející
   • Tři různé roviny, všechny nerovnoběžné, se protínají v bodě jimi procházejícím
   • Čtyři různé roviny, všechny nerovnoběžné ani neprotínající se ve stejném bodě, se protínají v prázdno
 • Kombinace předešlých

Prvky prázdno a objem jsou „1-rozměrné“.

Dualita (doplněk) prvků

Princip duality (polarity, doplňku) popisuje například duální vztah mezi body a rovinami (stěnami čtyřstěnu ležícími naproti vrcholů) jako dva pohledy na týž prostor. V tomto případě pak máme 4 dvojice duálních prvků (bod duální k rovině a naopak).

Můžeme ho ale rozšířit i na přímky, z nichž 3 vycházejí z jednoho Bodu Počátku (čtyřstěnu) a ostatní 3 tvoří rovinu horizontu (konce) ležící naproti Počátku. V tomto případě pak máme 3 dvojice duálních prvků, což je méně, než v předešlém případě bodů a rovin. Méně je jednodušší a tudíž by to měla být lepší cesta.

Také můžeme považovat prázdno a objem za doplněk.

Odkazy

Prvky pohybu

Z hlediska popisu pohybu pak projektivní geometrie nabízí (projektivní) transformace či pohyby, které proměňují prvky. Například:

 • Přímočarý posun
  • Daný mezi dvěma různými body nebo rovnoběžnými rovinami apod.
  • Aktivní, mužský, dávající, ženoucí princip vedoucí k rozvinování (explozi)
 • Otáčení kolem přímé osy
  • Daný dvěma nerovnoběžnými rovinami protínajícími se v ose otáčení apod.
  • Pasivní, ženský, přijímající princip vedoucí ke svinování (implozi)

Oba principy mají být ve Stvoření v harmonii a vyrovnané, tedy být celkově neutrální.

1)
nejjednodušší z pěti pravidelných „Platónských“ těles: 4-, 6-, 8-, 12-, 20- stěn
2)
dnešní matematikou často nevhodně nazývané vektory
3)
nelze je odvodit z jiných prvků
4)
Articulating Space: Geometric Algebra for Parametric Design – Symmetry, Kinematics, and Curvature
5)
Three-Dimensional Projective Geometry with Geometric Algebra
6)
3D Oriented Projective Geometry Through Versors of R(3,3)
7)
Geometric Algebras for Euclidean Geometry
8)
On the Homogeneous Model Of Euclidean Geometry
9)
Geometry, Kinematics, and Rigid Body Mechanics in Cayley-Klein Geometries
11)
Differential Structure of the Hyperbolic Clifford Algebra
12)
Projective Algebra Λn
13)
The Principle of Duality in Clifford Algebra and Projective Geometry
14)
Grassmann Algebra in Game Development
15)
Fundamentals of Grassmann Algebra
16)
Grassmann Vision
17)
On the Fundamentals of Geometry
18)
Vector spaces and projective geometry
19)
Classification of real projective Pathcurves
20)
On the Exterior Calculus of Invariant Theory
21)
Whitney algebras and Grassmann’s regressive products
22)
Die lineale ausdehnungslehre - ein neuer zweig der mathematik
24)
Die Ausdehnungslehre
projekty/veda/matematika/start.txt · Poslední úprava: 13.02.2022 08:25 autor: Marek Ištvánek