Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


detem:pruvodce_svetem_prirodnich_bytosti

Průvodce světem přírodních bytostí

Na blankytně modré obloze poseté bělavými mráčky svítí žhavé zářivé slunce. Jeho paprsky dopadají na divukrásně rozkvetlou pestrobarevnou louku koupající se ve třpytivé ranní rose, nad níž se vznášejí sametoví motýli a z blízkého lesa se line plno okouzlujícího ptačího zpěvu a ševelu stromů. Povzbuzující a pohlazující vůně naplňuje celý prostor.

Opatrně jsem vkročil do této uklidňující nádhery a vynořil se přede mnou skutečný obraz tohoto místa, když tu ke mně přikročila menší ladná postava a s neskrývanou radostí mi nabídla, že bude mým průvodcem a souputníkem v jemu dobře známém světě přírodních bytostí. Rád jsem mu poděkoval za milou nabídku a vesele jsme se dali na průzkumnou cestu…

Průvodce Průvodce mi ukázal malé pracující bytosti poletující kolem rozkvetlých květin. Elfové, jak se těmto malým bytostným skřítkům říká, se starají o růst rostlin. Každý z nich má několik svých rostlin a svým zářením podporuje jejich růst a tvaruje je do jejich správné podoby podle předobrazu, který elfům ukazují jejich vyšší pomocníci a rádci. Některá z elfích rostlin slouží dočasně jako jeho nebo její příbytek a tato rostlina vyniká svou krásou nad ostatními. O květiny a rostliny se tedy starají elfové, o keře a stromy zase jiné bytosti podporující jejich růst. Nejenom „rostlinní“ bytostní mají vzhled v mnohém splývající s podobou jejich rostlin, květů, keřů, stromů a dalších druhů.

Na zahrádkách můžeme potkat tak zvané pomáhající trpaslíky, což jsou bytosti příbuzní elfům. V domě pak pracují domácí pomocníci - koboldi, rádcové hospodyň, řemeslníků a umělců…

O oblast krajiny se starají panové a víly, kteří spravují krajinu a zprostředkují všem potřebné světelné záření pro oživování. V Čechách je znám třeba pan Krakonoš, na Moravě pan Radegast nebo Praděd, kteří spravují část krajiny.

Doposud jsme věnovali pozornost bytostem spojeným se zemí. O vodu se starají vodní žínky a vodníci, záření vody zprostředkují okolí rusalky, které se starají i o vodní prameny. Svěžest vody je způsobena právě těmito bytostmi, které o ni s láskou pečují. V mořích potkáme mořské panny a další různorodé postavy.

Bytosti starající se o zvířata jim ukazují, co jíst, kde se dobře ukrýt a učí je další dovednosti - jsou to jejich rádcové a pomocníci.

Ve vzduchu pracují bytostní větrů, mraků, deště… Shromažďují vodu do mračen, čistí vzduch, přenáší nahromaděnou energii a nejen v bouřkách ji posílají potřebným směrem…

Štědrý průvodce mi ještě pověděl o bytostech ohně. Salamandři podporují a udržují oheň, starají se o rozpad odumřelých rostlin a přeměnu dalších přírodnin…

Ve skalách a pod zemí pracují bytostní zvaní gnómové a jejich velcí kamarádi obři, kteří formují krajinu do nádherných tvarů, přetváří ji, řídí zemětřesení a pohyby země, činnost sopek, tvarují a opatrují drahé kameny a kovy, pomáhají elfům s přípravou vhodné půdy pro rostliny…

O planety, měsíce, hvězdy, komety, galaxie a jejich další seskupení se starají velké bytosti plné síly a lásky…

Naše myšlenky, slova a činy spřádají také bytostní a tak se může podle zákonů naplnit: co zaseješ, to sklidíš!

Průvodkyně Přírodní bytosti pracující v našem hmotném světě mají těla z jemnější hmoty a pro naše pozemské oči jsou zatím většinou neviditelné. Jejich působení je však vidět všude a můžeme je vyciťovat a mnozí třeba i vidět.

Průvodce mi řekl, že je ve skutečnosti všechno propojeno mezi sebou. Bytosti si navzájem pomáhají a podporují se. Silnější pomocníci se starají o slabší a pomáhají jim ve vývoji a růstu. Nad silnějšími bytostmi stojí ještě mocnější vyšší bytosti, které mají svůj hrad ve vyšším světě na tak zvaném Olympu či Walhalle, což je nejvyšší místo říše, ze které pocházejí bytostní pracující ve světě jemné a hrubé hmoty, která se nachází pod jejich domovskou říší. Ze spodní části bytostné říše pocházejí i duše zvířat. Nad bytostnou říší je ještě větší ohromná říše duchovní, z jejíž spodní části pocházíme my lidé a putujeme hmotnými světy věrně spravovanými bytostnými a jako hosti máme poznávat, jak spolu vše spolupracuje, a pomáhat ve zkrášlování světa podle Boží Vůle a Lásky, která se všude projevuje ve své dokonalosti a čistotě. A nade vším stvořeným se nachází věčná říše božského s dárcem všeho života - Bohem. Božská říše je spojená se svořením hradem Grálu, kde působí nejdokonalejší a nejmocnější stvořené bytosti, kterým vládne Imanuel - Parsifal, Boží Vůle, Syn Člověka, skrze něhož pravidelně dostává vše stvořené příliv obnovující síly života pro svoji činnost.

My lidé se máme vrátit tam, odkud jsme vyšli jako nevědomí, do duchovní říše jako sebe-vědomí a pomáhat svou činností kráse stvoření. Bytostní nám zde na Zemi připravují potřebnou půdu pro naše učení a růst. Bez nich bychom zde nemohli vůbec být.

Každá bytost je tak článkem řetězce, je částí celku, kterému vládne Bůh prostřednictvím jeho Vůle, zákonů prostupujících celé stvoření, a Lásky.

Poděkoval jsem milému průvodci, příteli, za jeho pomoc a těšil se na další poznávání světa.

Zde jsem mluvil jen o některých bytostech a věcech z celého ohromného celku, kterému se máme naučit co nejlépe rozumět, abychom v něm mohli správně a radostně působit.

V pohádkách, které zde nalezneme, si můžeme přečíst a dozvědět se zase o něco více.

Tak pěknou plavbu stvořením vám všem přeje

Marek Ištvánek
14.5.2001

detem/pruvodce_svetem_prirodnich_bytosti.txt · Poslední úprava: 05.11.2014 01:07 autor: Marek Ištvánek