Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:kruh:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
projekty:kruh:start [06.11.2014 00:55]
Marek Ištvánek
projekty:kruh:start [05.05.2019 20:39] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 29: Řádek 29:
 Duchovních lidí je v dnešní době málo a tak bychom se vzájemně neuživili tím, že bychom plněním našeho úkolu poskytli potřeby pouze duchovním lidem, kteří by nám za to zaplatili (například bychom jim prodali s láskou upečený chleba). To by šlo asi pouze ve světě bez peněz nebo ve světě s převahou duchovních lidí, ale takový svět zatím ještě není. Proto chceme-li plnit náš pozemský úkol a zároveň si i vydělat peníze, musíme tím oslovit většinu lidí, tedy i ty lidi, kteří se o duchovní nezajímají. Jen tak můžeme v současném světě uskutečnit náš úkol a zároveň slušně žít a být finančně zabezpečeni.\\ Duchovních lidí je v dnešní době málo a tak bychom se vzájemně neuživili tím, že bychom plněním našeho úkolu poskytli potřeby pouze duchovním lidem, kteří by nám za to zaplatili (například bychom jim prodali s láskou upečený chleba). To by šlo asi pouze ve světě bez peněz nebo ve světě s převahou duchovních lidí, ale takový svět zatím ještě není. Proto chceme-li plnit náš pozemský úkol a zároveň si i vydělat peníze, musíme tím oslovit většinu lidí, tedy i ty lidi, kteří se o duchovní nezajímají. Jen tak můžeme v současném světě uskutečnit náš úkol a zároveň slušně žít a být finančně zabezpečeni.\\
 Nejdříve tedy potřebujeme poznat jednotlivé podkruhy, jak mají nově pracovat podle Boží Vůle a spolupracovat s ostatními podkruhy. Potom najděme alespoň dva lidi (ve skutečnosti však bude potřeba více lidí) do každého podkruhu, aby tam mohli dohromady spolupracovat a aby mohl podkruh i celý kruh pracovat.\\ Nejdříve tedy potřebujeme poznat jednotlivé podkruhy, jak mají nově pracovat podle Boží Vůle a spolupracovat s ostatními podkruhy. Potom najděme alespoň dva lidi (ve skutečnosti však bude potřeba více lidí) do každého podkruhu, aby tam mohli dohromady spolupracovat a aby mohl podkruh i celý kruh pracovat.\\
-K tomu využijme ​společné pravidelné ​schůzky ​i další možnosti jako webové stránky ​spolupráce apod.\\+ 
 +K tomu využijme ​všechny dobré prostředky a pomoci ze Světla. I ty pozemské jako schůzkywebové stránky ​a spolupráci dalšími formami.\\
 V další fázi přípravy a svolávání potřebných lidí do kruhu můžeme založit občanské sdružení nebo podobnou formu.\\ V další fázi přípravy a svolávání potřebných lidí do kruhu můžeme založit občanské sdružení nebo podobnou formu.\\
-Až poznáme činnost kruhu a nalezneme nejmenší potřebné množství lidí kruhu a dozrajeme dále, můžeme založit první kruh jako pozemskou firmu, kde bychom našli práci na plný úvazek a nahradili tak naši původní méně dokonalou nebo i pokřivenou práci (později možná i studium, vzdělávání a výchovu dětí apod.) činností ​Bohulibou.+Až poznáme činnost kruhu a nalezneme nejmenší potřebné množství lidí kruhu a dozrajeme dále, můžeme založit první kruh jako pozemskou firmu, kde bychom našli práci na plný úvazek a nahradili tak naši původní méně dokonalou nebo i pokřivenou práci (později možná i studium, vzdělávání a výchovu dětí apod.) činností ​Bohu libou.
  
 Takový kruh duchovně vzhůru usilujících lidí by se stal jakýmsi ohniskem světla na Zemi. Lidé v kruhu by se tak zdokonalovali sami i navzájem a snažili se kruh „roztočit“ do vyšších a vyladěnějších otáček. Tento kruh by zároveň působil přitažlivě na ostatní lidi.\\ Takový kruh duchovně vzhůru usilujících lidí by se stal jakýmsi ohniskem světla na Zemi. Lidé v kruhu by se tak zdokonalovali sami i navzájem a snažili se kruh „roztočit“ do vyšších a vyladěnějších otáček. Tento kruh by zároveň působil přitažlivě na ostatní lidi.\\
Řádek 38: Řádek 39:
 V době po pozemském přerodu by kruhy mohly být zárodky dobrých osad usilujících za Světlem. V době po pozemském přerodu by kruhy mohly být zárodky dobrých osad usilujících za Světlem.
  
-**Vyzýváme lidi, jejichž duch je přesvědčen o Pravdě a je zapálen snahou zlepšit svět, aby se přidali do Kruhu, pokud jím byli osloveni,​ a ​pomohli nám ho s pomocí Boží poznat a spoluuskutečnit.**+**Vyzýváme lidi, jejichž duch je přesvědčen o Pravdě a je zapálen snahou zlepšit svět, aby se přidali do kruhu spolupráce na novodobém tvoření a ​pomohli nám ho s pomocí Boží poznat a spoluuskutečnit.**
  
 <WRAP rightalign>​ <WRAP rightalign>​
-Marek Ištvánek, 12.2010, Slušovice+Marek Ištvánek, 12.2010-5.2019, Slušovice
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
projekty/kruh/start.txt · Poslední úprava: 05.05.2019 20:39 autor: Marek Ištvánek