Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovo:abdrushin:ruzna_vydani

Různá vydání Poselství

Původní Poselství

Pán Abdrushin, jako Oskar Ernst Bernhardt, žijící v Rakousku postupně od roku 1920 zveřejňoval německy své přednášky Poselství a odpovědi na otázky. Nejdříve to byly veřejné přednášky pro lidi a od roku 1923 Gralsblätter (Listy Grálu) vydávané nakladatelstvím Gralsblätter (Bad Heilbrunn). Poselství Grálu - 1926 V roce 1926 Pán Abdrushin poprvé vydal své přednášky v knize Im Lichte der Wahrheit - Neue Gralsbotschaft (Ve Světle Pravdy - Nové Poselství Grálu) v nakladatelství „Gralsblätter“ Oskar Ernst Bernhardt (Tutzing). Toto vydání obsahuje 43 přednášek a je označováno jako malé lidové, fialové nebo tutzingské. Další přednášky pak vycházely v Gralsblätter a od roku 1927 i v časopise Der Ruf (Volání), od roku 1929 vydávanými v nakladatelství Der Ruf (Mnichov). Poselství Grálu - 1931 V roce 1928 se Pán Abdrushin se svou rodinou přestěhoval na Vomperberg v rakouských Tyrolích a roku 1931 vydal své rozšířené Poselství v knize Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu) v nakladatelství Der Ruf.

Pana Josefa Kováře a jeho přátele Jana Kováře a Rudolfa Klímu ze Zlína již fialové vydání Poselství silně oslovilo, brzy se setkali s Pánem Abdrushinem osobně a začali s ním spolupracovat na českém překladu. V roce 1932 (později i 1940) vyšlo Poselství v Nakladatelství Hlas Josefa Kováře v knize Ve Světle Pravdy - Nové Poselství Grálu, jako první překlad do cizího jazyka, samotným autorem osobně kontrolovaným.

Pán Abdrushin pravidelně zasílal i své další přednášky Josefu Kováři k překladu, který je na autorovo přání vydával postupně v němčině i češtině pod názvem Poselství doznívá v letech 1932-1937.

Doznívání k Poselství Grálu I - 1934 Nakladatelství Der Ruf vydalo v roce 1934 první část těchto pozdějších přednášek v knize Nachklänge zur Gralsbotschaft I (Doznívání k Poselství Grálu I).

Pán Abdrushin byl od roku 1938 pod stálým dohledem Gestapa v nuceném pobytu nejdříve v německém Schlaurothu a od roku 1939 v Kipsdorfu, kde také v roce 1941 zemřel.

Původní Poselství začal vydávat po sametové revoluci a dodnes vydává Josef Kovář, syn Josefa Kováře, který Poselství překládal, v obnoveném Nakladatelství Hlas ve Zlíně a najdete je také na webu Slovo.vzestup.net (dostupném také z DuchovniPodpora.vzestup.net).

Nový český překlad původního Poselství připravil po roce 2000 Jaroslav Peroutka a najdete jej na stránkách www.plamen.cz (tištěné) a www.abdrushin.cz (elektronické).

Upravené Poselství

Pán Abdrushin vydal ještě v roce 1937 ve Vydavatelství A. G.1) „Die Stimme“ první sešit Ve Světle Pravdy (velké vydání v samostatných sešitech) a další sešity měly následovat, což bylo uveřejněno v brožuře pro účastníky Slavnosti Zářící hvězdy 1937. V tomto sešitu je prvních osm přednášek ve stejném pořadí jako v původním vydání a je zřetelně vidět drobné ladění slov. 2)

V roce 1948 vydalo Hnutí Grálu upravenou verzi Poselství v knize Varovná napomenutí a třídílné knize Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu. Často bývá nazývané vydáním poslední ruky, tedy poslední autorem upravené vydání. Toto vydání má jiné pořadí i počet přednášek než původní Poselství Grálu a Poselství doznívá. Přednášky jsou často pozměněny a přepracovány a kniha neobsahuje mnohé části, ze kterých je zřejmé, kdo je Pán Abdrushin, včetně chybějícího závěrečného prohlášení Imanuele - Parsifala - Abdrushina. Také český překlad je zcela nový.

Upravené Poselství vydává (kromě Varovných napomenutí, která se již veřejně nevydávají) nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft (Stuttgart), Nadace Poselství Grálu v Nakladatelství Integrál Brno, Defensor Pacis (Brno) a najdete je na webu DuchovniPodpora.vzestup.net (po zaregistrování).

Pan Otto Hauck sepsal chyby, které v překladu vidí a kterým by bylo dobré se obecně v překladech vyhnout.

Vydavatelé Poselství

Které Poselství číst?

Existují různé důkazy pro pravost původního nebo upraveného Poselství, tedy pro to, že Pán Abdrushin napsal a přál si vydávat pouze to nebo ono vydání. Protože však ještě v roce 1937 vydal první díl upraveného vydání Poselství a v roce 1940 také schválil opětovné vydání původního Poselství v Československu, je zřejmé, že původní Poselství má existovat. Míra následného pozměnění upraveného poválečného Poselství oproti tomu, jak ji zamýšlel Pán Abdrushin jednou jistě vyjde najevo.

Každý nechť se citem ducha rozhodne.

Mohu se s Vámi podělit o svůj osobní postoj, který jsem získal vlastním prožitím. A pouze poctivé nezaujaté vlastní prožití a procítění Slova Poselství Vám umožní si ve Vašem nitru vybudovat svůj pevný postoj ke Slovu a Pravdě. Nejpodstatnější je podle Slova žít a to pokud možno ze všech sil, které jsme schopni ze Světla přijmout…

Jednou jsem si na pobyt ve volné přírodě na Malé Fatře na Slovensku vzal pro mne neznámou knihu Poselství Grálu v upraveném vydání. Při nádherně žhavém západu slunce za mohutnou horu jsem se posadil u Mojžíšových pramenů na kámen a otevřel ji. Začal jsem číst a docela jsem se do obsahu knihy ponořil. Bylo to pro mne jako světelné zjevení, které mne zcela naplnilo. Dodnes si na to živě pamatuji. Později jsem četl, kdy jsem mohl, abych co nejdříve dočetl celou knihu. To mi trvalo několik měsíců.

O několik let později jsem se dostal k nově vydanému původnímu Poselství Grálu. Přečetl jsem ho opět jedním dechem a po něm i Poselství doznívá a další související literaturu. Toto původní Poselství se svou výstavbou až k prohlášení Pána Imanuele ve mne zanechalo ještě hlubší prožití Slova, které do mé duše a ducha lehčeji proudilo a dodnes se mi jeví jednodušší a jasnější pro pochopení a prožívání. Také se mi dostalo přímé odpovědi na otázku, kdo je Pán Abdrushin, který nám spolu s Pánem Ježíšem prorazil cestu zpět k Bohu, která byla již příliš zasypaná našimi chybami.

Od doby, kdy jsem se s Poselstvím prvně osobně seznámil na této Zemi, je pro mne tou nejdůležitější knihou na světě a je nedocenitelným darem ze Světla. Je pochodní ve zdejších hrubohmotných temnotách ukazující správnou cestu životem, abychom byli Bohu milí. Snažím se neustále zlepšovat a zjasňovat, přestože občas klopýtnu, nikdy nevzdám můj vzestup za Světlem a pomoc druhým, kteří o to stojí.

S pomocí Boží nám všem přeji krásný vzestup.

Marek Ištvánek, Slušovice, 2.2012-11.2020

1)
Arthur Giese
slovo/abdrushin/ruzna_vydani.txt · Poslední úprava: 20.11.2020 23:47 autor: Marek Ištvánek