Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:zakony_pohybu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
projekty:veda:zakony_pohybu [12.01.2019 20:57]
Marek Ištvánek [Co se pohybuje?]
projekty:veda:zakony_pohybu [12.01.2019 20:59] (aktuální)
Marek Ištvánek [Co se pohybuje?]
Řádek 44: Řádek 44:
 Pojmy prostoru a času vznikají až různými pohyby a liší se pro různě silné pohyby (úrovně). Pojmy prostoru a času vznikají až různými pohyby a liší se pro různě silné pohyby (úrovně).
  
-Pokud tedy tlak Síly vyvolává pohyb, pak tedy na "​co"​ tlačí? Musí to být "​něco"​ jednoduchého,​ protože pohybem "​tohoto"​ pak vše vzniká. Není to tedy nic složeného a nemá to tedy žádné částice, ale jen schopnost se pohybovat. Jedinou vlastností této "​látky"​ je tedy možnost pohybu a zároveň umožnění jeho ideálního průběhu. Jde tedy o ideální kapalinu (supratekutinu) ve smyslu dnešní vědy? Připadá mi to dost blízko tomuto pojmu, až na to, že tato "​látka"​ nemá žádnou hustotu ani jiné materiální vlastnosti. Je tedy nestlačitelná a tlakem je pouze přesouvána,​ tedy uváděna do pohybu. Mohli bychom snad říci, že je to samotné místo (objem), ​které ​se pohybuje, tedy proudí.+Pokud tedy tlak Síly vyvolává pohyb, pak tedy na "​co"​ tlačí? Musí to být "​něco"​ jednoduchého,​ protože pohybem "​tohoto"​ pak vše vzniká. Není to tedy nic složeného a nemá to tedy žádné částice, ale jen schopnost se pohybovat. Jedinou vlastností této "​látky"​ je tedy možnost pohybu a zároveň umožnění jeho ideálního průběhu. Jde tedy o ideální kapalinu (supratekutinu) ve smyslu dnešní vědy? Připadá mi to dost blízko tomuto pojmu, až na to, že tato "​látka"​ nemá žádnou hustotu ani jiné materiální vlastnosti. Je tedy nestlačitelná a tlakem je pouze přesouvána,​ tedy uváděna do pohybu. Mohli bychom snad říci, že je to samotné místo, prostor ​(objem), ​který ​se pohybuje, tedy proudí.
  
 ===== Tady a teď ===== ===== Tady a teď =====
projekty/veda/zakony_pohybu.txt · Poslední úprava: 12.01.2019 20:59 autor: Marek Ištvánek