Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:matematika:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
projekty:veda:matematika:start [17.11.2019 22:37]
Marek Ištvánek [Dualita (doplněk) prvků]
projekty:veda:matematika:start [12.02.2020 00:04] (aktuální)
Marek Ištvánek [Prvky prostoru]
Řádek 49: Řádek 49:
 Prvky //​prázdno//​ a //objem// jsou "​1-rozměrné"​. Prvky //​prázdno//​ a //objem// jsou "​1-rozměrné"​.
  
-==== Dualita (doplněk) prvků ​====+=== Dualita (doplněk) prvků ===
  
 Princip duality (polarity, doplňku) popisuje například duální vztah mezi body a rovinami (stěnami čtyřstěnu ležícími naproti vrcholů) jako dva pohledy na týž prostor. V tomto případě pak máme 4 dvojice duálních prvků (bod duální k rovině a naopak). Princip duality (polarity, doplňku) popisuje například duální vztah mezi body a rovinami (stěnami čtyřstěnu ležícími naproti vrcholů) jako dva pohledy na týž prostor. V tomto případě pak máme 4 dvojice duálních prvků (bod duální k rovině a naopak).
Řádek 59: Řádek 59:
 === Odkazy === === Odkazy ===
  
 +  * [[https://​harvard.academia.edu/​PabloColapinto|Pablo Colapinto]]
 +    * [[http://​versor.mat.ucsb.edu/​ArticulatingSpace.pdf|Vyjádření prostoru: Geometrická algebra pro parametrický návrh – Symetrie, kinematika a zakřivení - 2016]] (anglicky((Articulating Space: Geometric Algebra for Parametric Design – Symmetry, Kinematics, and Curvature)))
   * Hongbo Li   * Hongbo Li
     * [[https://​arxiv.org/​pdf/​1507.06634|Trojrozměrná projektivní geometrie pomocí geometrické algebry - 2015]] (anglicky((Three-Dimensional Projective Geometry with Geometric Algebra)))     * [[https://​arxiv.org/​pdf/​1507.06634|Trojrozměrná projektivní geometrie pomocí geometrické algebry - 2015]] (anglicky((Three-Dimensional Projective Geometry with Geometric Algebra)))
-  ​* [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Leo_Dorst|Leo Dorst]]+   * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Leo_Dorst|Leo Dorst]]
     * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Leo_Dorst/​publication/​286402757_3D_Oriented_Projective_Geometry_Through_Versors_of_mathbbR33_R_3_3/​links/​5716865208ae377f0bd61703/​3D-Oriented-Projective-Geometry-Through-Versors-of-mathbbR3-3-R-3-3.pdf|3D orientovaná projektivní geometrie pomocí verzorů R(3,3) - 2015]] (anglicky((3D Oriented Projective Geometry Through     * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Leo_Dorst/​publication/​286402757_3D_Oriented_Projective_Geometry_Through_Versors_of_mathbbR33_R_3_3/​links/​5716865208ae377f0bd61703/​3D-Oriented-Projective-Geometry-Through-Versors-of-mathbbR3-3-R-3-3.pdf|3D orientovaná projektivní geometrie pomocí verzorů R(3,3) - 2015]] (anglicky((3D Oriented Projective Geometry Through
 Versors of R(3,3) ))) Versors of R(3,3) )))
Řádek 68: Řádek 70:
     * [[http://​arxiv.org/​pdf/​1101.4542|O homogenním modelu Euclidovské geometrie]] (anglicky((On the Homogeneous Model Of Euclidean Geometry)))     * [[http://​arxiv.org/​pdf/​1101.4542|O homogenním modelu Euclidovské geometrie]] (anglicky((On the Homogeneous Model Of Euclidean Geometry)))
     * [[http://​page.math.tu-berlin.de/​~gunn/​Documents/​Papers/​Thesis-final.pdf|Geometrie,​ kinematika a mechanika pevného tělesa v Cayley-Klein geometriích]] (anglicky((Geometry,​ Kinematics, and Rigid Body Mechanics in Cayley-Klein Geometries)))     * [[http://​page.math.tu-berlin.de/​~gunn/​Documents/​Papers/​Thesis-final.pdf|Geometrie,​ kinematika a mechanika pevného tělesa v Cayley-Klein geometriích]] (anglicky((Geometry,​ Kinematics, and Rigid Body Mechanics in Cayley-Klein Geometries)))
 +  * [[https://​web.archive.org/​web/​20050405081911/​http://​homepage.ntlworld.com/​stebla/​index.html|Stephen Blake]]
 +    * {{:​projekty:​veda:​matematika:​Stephen Blake - A. N. Whitehead'​s Geometric Algebra - 2005.pdf|Geometrická algebra A. N. Whiteheada - 2005}} (anglicky(([[https://​web.archive.org/​web/​20050305091303/​http://​homepage.ntlworld.com/​stebla/​Whitehead.html|A. N. Whitehead’s Geometric Algebra]])))
   * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​E_Notte-Cuello|Eduardo A. Notte-Cuello]],​ [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Waldyr_Rodrigues|Waldyr A. Rodrigues]]   * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​E_Notte-Cuello|Eduardo A. Notte-Cuello]],​ [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Waldyr_Rodrigues|Waldyr A. Rodrigues]]
     * [[http://​arxiv.org/​pdf/​1403.3150.pdf|Diferenciální struktura hyperbolické Cliffordovy algebry]] (anglicky((Differential Structure of the Hyperbolic Clifford Algebra)))     * [[http://​arxiv.org/​pdf/​1403.3150.pdf|Diferenciální struktura hyperbolické Cliffordovy algebry]] (anglicky((Differential Structure of the Hyperbolic Clifford Algebra)))
   * [[http://​www.mas.goetheanum.org/​Conradt-Oliver.oconradt.0.html?&​L=1|Oliver Conradt]]   * [[http://​www.mas.goetheanum.org/​Conradt-Oliver.oconradt.0.html?&​L=1|Oliver Conradt]]
-    * [[http://​www.mas.goetheanum.org/​fileadmin/​mas/​downloads/​Mitarbeitende/​ConradtOliver/​TartuConradtHandout.pdf|Projektivní algebra Λn]] (anglicky((Projective Algebra Λ<​sub>​n</​sub>​)))+    * [[http://​www.mas.goetheanum.org/​fileadmin/​mas/​downloads/​Mitarbeitende/​ConradtOliver/​TartuConradtHandout.pdf|Projektivní algebra Λ<sub>n</​sub>​]] (anglicky((Projective Algebra Λ<​sub>​n</​sub>​)))
     * {{:​projekty:​veda:​matematika:​Oliver Conradt - The Principle of Duality in Clifford Algebra and Projective Geometry - 1999.pdf|Princip duality v Cliffordově algebře a projektivní geometrii}} (anglicky((The Principle of Duality in Clifford Algebra and Projective Geometry)))     * {{:​projekty:​veda:​matematika:​Oliver Conradt - The Principle of Duality in Clifford Algebra and Projective Geometry - 1999.pdf|Princip duality v Cliffordově algebře a projektivní geometrii}} (anglicky((The Principle of Duality in Clifford Algebra and Projective Geometry)))
   * [[http://​www.terathon.com/​lengyel/​|Eric Lengyel]]   * [[http://​www.terathon.com/​lengyel/​|Eric Lengyel]]
     * [[http://​www.terathon.com/​gdc14_lengyel.pdf|Grassmannova algebra ve vývoji her]] (anglicky((Grassmann Algebra in Game Development)))     * [[http://​www.terathon.com/​gdc14_lengyel.pdf|Grassmannova algebra ve vývoji her]] (anglicky((Grassmann Algebra in Game Development)))
     * [[http://​www.terathon.com/​gdc12_lengyel.pdf|Základy Grassmannovy algebry]] (anglicky((Fundamentals of Grassmann Algebra)))     * [[http://​www.terathon.com/​gdc12_lengyel.pdf|Základy Grassmannovy algebry]] (anglicky((Fundamentals of Grassmann Algebra)))
 +  * [[http://​geocalc.clas.asu.edu|David Hestenes]]
 +    * [[http://​geocalc.clas.asu.edu/​pdf/​GrassmannsVision.pdf|Grassmannova vize - 1996]] (anglicky((Grassmann Vision)))
   * [[http://​www.mathart.nl/​fog.html|Lodewijk A. D. de Boer]]   * [[http://​www.mathart.nl/​fog.html|Lodewijk A. D. de Boer]]
     * [[http://​www.mathart.nl/​FoG1009.pdf|O základech geometrie]] (anglicky((On the Fundamentals of Geometry)))     * [[http://​www.mathart.nl/​FoG1009.pdf|O základech geometrie]] (anglicky((On the Fundamentals of Geometry)))
Řádek 84: Řádek 90:
   * Brini, Regonati   * Brini, Regonati
     * [[http://​arxiv.org/​pdf/​1010.2964v1|Whitneyho algebry a Grassmannovy regresivní součiny]] (anglicky((Whitney algebras and Grassmann’s regressive products)))     * [[http://​arxiv.org/​pdf/​1010.2964v1|Whitneyho algebry a Grassmannovy regresivní součiny]] (anglicky((Whitney algebras and Grassmann’s regressive products)))
 +  * [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Hermann_Grassmann|Hermann Grassmann]]
 +    * [[https://​archive.org/​details/​dieausdehnungsl04grasgoog/​page/​n5/​mode/​2up|Lineární (přímková) nauka o rozprostření - 1844/1878]] (německy((Die lineale ausdehnungslehre - ein neuer zweig der mathematik)),​ anglický překlad(([[https://​books.google.cz/​books/​about/​A_New_Branch_of_Mathematics.html?​id=Ol27QgAACAAJ&​source=kp_cover&​redir_esc=y|A New Branch of Mathematics - 1995]])))
 +    * [[https://​archive.org/​details/​dieausdehnungsl05grasgoog/​page/​n3/​mode/​2up|Nauka o rozprostření - 1862]] (německy((Die Ausdehnungslehre)),​ anglický překlad(([[https://​books.google.cz/​books?​id=JcAjDwAAQBAJ&​printsec=frontcover&​hl=cs#​v=onepage&​q&​f=false|Extension Theory - 2000]])))
 +    * [[https://​www.uni-potsdam.de/​u/​philosophie/​grassmann/​Downloads.htm|a další]]
 ==== Prvky pohybu ==== ==== Prvky pohybu ====
  
projekty/veda/matematika/start.1574026629.txt.gz · Poslední úprava: 17.11.2019 22:37 autor: Marek Ištvánek