Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:dnesni_fyzika

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
projekty:veda:dnesni_fyzika [30.12.2018 09:44]
Marek Ištvánek
projekty:veda:dnesni_fyzika [30.12.2018 11:11] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== Síla a hybnost ===== ===== Síla a hybnost =====
  
-Podle dnešní vědy síla (F) nebo moment síly (M) způsobuje časovou (t je čas) změnu (d veličina / d t) hybnosti (p) nebo momentu hybnosti (L) hmotného (m je hmotnost) bodu pohybujícího se určitou ​rychlostí (v) v určitém ​bodě (r prostoru ​popsaného souřadnou soustavou:+Podle dnešní vědy síla ((`F` je síla)) způsobuje časovou ((`tje čas)) změnu ​((`(d V)/ dt` je časová změna ​veličiny `V`)) hybnosti ((`= m * v` je hybnost)) hmotného ((`mje hmotnost)) bodu pohybujícího se rychlostí ((`= (d r) / dt` je rychlost)) v bodě prostoru ​((`r` je poloha bodu v prostoru)):
  
-F = d p d t+`F = (dp) dt` ((2. Newtonův zákon))
  
-M = d L / d t+Je známo několik druhů sil a značné úsilí se věnuje nalezení jejich sjednocení v jednu sílu univerzální. Z těchto druhů sil máme například:​
  
 +Elektromagnetickou (Lorentzovu) sílu působící na bodový náboj ((`q` je elektrický náboj)) pohybující se určitou rychlostí v elektromagnetickém poli ((`E` je intenzita elektrického pole)) ((`B` je indukce magnetického pole)):
  
-p = m * v +`q * (E + v times B)`
- +
-v = d r / d t +
- +
-M = r x F +
- +
-L = r x p +
- +
- +
-Přitom hybnost (p) vyjadřuje přímočarý pohyb a moment hybnosti (L) pohyb točivý. Celkově tedy můžeme pohyb popsat takto: +
- +
-(F + M) = d (p + L) / d t +
- +
- +
-Pojem síly je zaveden bez znalosti její skutečné povahy. Je známo několik druhů sil a značné úsilí se věnuje nalezení jejich sjednocení v jednu sílu univerzální. Z těchto druhů sil máme například:​ +
- +
-Elektromagnetickou (Lorentzovu) sílu působící na bodový náboj (q) pohybující se určitou rychlostí (v) v elektro (E) - magnetickém (B) poli: +
- +
-q * (E + v B)+
  
 Máme taky gravitační,​ elektrostatickou,​ silnou a slabou jadernou sílu ... Máme taky gravitační,​ elektrostatickou,​ silnou a slabou jadernou sílu ...
  
-Pojem hmotnosti i elektrického náboje je opět zaveden bez znalosti jejich skutečné ​povahy.+Pojem síly, ​hmotnosti i elektrického náboje je zaveden bez znalosti jejich skutečné ​podstaty.
  
 ===== Pohyb zákonem Stvoření ===== ===== Pohyb zákonem Stvoření =====
  
-Z Poselství ​ale víme, že vše kromě Boha je Jeho vyzařování. Každý pohyb září. Stvoření je důsledkem vzájemného působení pohybů, jejichž skutečný Počátek je v tlaku Boží Síly.+Z Poselství víme, že vše kromě Boha je Jeho vyzařování. Stvoření je důsledkem vzájemného působení pohybů, jejichž skutečný Počátek je v tlaku Boží Síly.
  
 Je jen jedna Síla - je to Světlo, Bůh, Stvořitel, Život. Je jen jedna Síla - je to Světlo, Bůh, Stvořitel, Život.
Řádek 46: Řádek 29:
 Ve Stvoření tedy Síla není. Je zde jen pohyb a jeho vzájemné působení. Proudění jediné nejjednodušší látky, které je pravidelně udržováno v rytmickém tepu přílivem nového pohybu od Boha z Grálu. Ve Stvoření tedy Síla není. Je zde jen pohyb a jeho vzájemné působení. Proudění jediné nejjednodušší látky, které je pravidelně udržováno v rytmickém tepu přílivem nového pohybu od Boha z Grálu.
  
-A protože každý pohyb září, tedy dává část svého pohybu ven, aby o sobě dal zároveň znát tak zvanou atmosférou (duševní koule), nutně se tento původní pohyb zeslabuje a potřebuje občerstvit,​ nakrmit z živy, tedy přílivů výživných pohybů ​od Boha, aby nezanikl.+A protože každý pohyb září, tedy dává část svého pohybu ven, aby o sobě dal zároveň znát tak zvanou atmosférou (duševní koule), nutně se tento původní pohyb zeslabuje a potřebuje občerstvit,​ nakrmit z živy, tedy přílivů ​těchto ​výživných pohybů, aby nezanikl.
  
 Nádech a výdech, rytmické proudění pohybů všeho bytí v jeho nesčetných kolobězích. Nádech a výdech, rytmické proudění pohybů všeho bytí v jeho nesčetných kolobězích.
projekty/veda/dnesni_fyzika.txt · Poslední úprava: 30.12.2018 11:11 autor: Marek Ištvánek