Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:dnesni_fyzika

Dnešní fyzika

Projděme si dnešní poznatky fyziky z pohledu Ve Světle Pravdy:

Síla a hybnost

Podle dnešní vědy síla (F) nebo moment síly (M) způsobuje časovou (t je čas) změnu (d veličina / d t) hybnosti (p) nebo momentu hybnosti (L) hmotného (m je hmotnost) bodu pohybujícího se určitou rychlostí (v) v určitém bodě (r ) prostoru popsaného souřadnou soustavou:

F = d p / d t

M = d L / d t

p = m * v

v = d r / d t

M = r x F

L = r x p

Přitom hybnost (p) vyjadřuje přímočarý pohyb a moment hybnosti (L) pohyb točivý. Celkově tedy můžeme pohyb popsat takto:

(F + M) = d (p + L) / d t

Pojem síly je zaveden bez znalosti její skutečné povahy. Je známo několik druhů sil a značné úsilí se věnuje nalezení jejich sjednocení v jednu sílu univerzální. Z těchto druhů sil máme například:

Elektromagnetickou (Lorentzovu) sílu působící na bodový náboj (q) pohybující se určitou rychlostí (v) v elektro (E) - magnetickém (B) poli:

q * (E + v x B)

Máme taky gravitační, elektrostatickou, silnou a slabou jadernou sílu …

Pojem hmotnosti i elektrického náboje je opět zaveden bez znalosti jejich skutečné povahy.

Pohyb zákonem Stvoření

Z Poselství ale víme, že vše kromě Boha je Jeho vyzařování. Každý pohyb září. Stvoření je důsledkem vzájemného působení pohybů, jejichž skutečný Počátek je v tlaku Boží Síly.

Je jen jedna Síla - je to Světlo, Bůh, Stvořitel, Život.

Ve Stvoření tedy Síla není. Je zde jen pohyb a jeho vzájemné působení. Proudění jediné nejjednodušší látky, které je pravidelně udržováno v rytmickém tepu přílivem nového pohybu od Boha z Grálu.

A protože každý pohyb září, tedy dává část svého pohybu ven, aby o sobě dal zároveň znát tak zvanou atmosférou (duševní koule), nutně se tento původní pohyb zeslabuje a potřebuje občerstvit, nakrmit z živy, tedy přílivů výživných pohybů od Boha, aby nezanikl.

Nádech a výdech, rytmické proudění pohybů všeho bytí v jeho nesčetných kolobězích.

Od starého k novému

Nazveme-li starým současné vědecké poznání a novým poznání Poselství, nově viděno staré lze takto:

Všechno je pohyb vyvolaný Bohem, hlavním Hybatelem, Jeho Silou Světla.

Nutně tedy pojmy jako síla, hmotnost, elektrický náboj a další jsou jen důsledkem a určitým projevem pohybu. Měly by se tedy dát pomocí pohybu a jeho vzájemného působení popsat.

Co je tedy ona hledaná sjednocená síla dnešní vědy působící ve Stvoření?

Musí to nutně být pohyb jehož zákonitosti, přírodní zákony, jsou zákony Boží Vůle spolu s podporující Boží Láskou.

projekty/veda/dnesni_fyzika.txt · Poslední úprava: 12.12.2016 00:01 autor: Marek Ištvánek