Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:vychod_z_labyrintu_stinu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pismo:poezie:richard_chmelar:vychod_z_labyrintu_stinu [22.04.2018 15:04] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +====== Východ z labyrintu stínů ======
 +
 +Pryč jsou ty doby, kdy naučené bludy\\
 +nutily mne cedit slova skrze zuby.\\
 +Už nevrátí se časy, kdy vypouštěl jsem z pusy\\
 +slova a věty, z nichž rostly hluché klasy.\\
 +Já vytrhl se z trosek falešného chrámu\\
 +předsudků a lží, uhnízděných v rozumu.\\
 +A jako pták Fénix vylétl jsem z popela\\
 +falešných přání, v nichž má duše vězela!
 +
 +Býval jsem ochotným konzumentem\\
 +požitků, byla-li dobrá cena,\\
 +však nebyla to činnost Bohem chtěná.\\
 +A také „dobře“ informovaným člověkem,​\\
 +který ze všech koutů světa informace hltá.\\
 +Přitom jsem však neměl ani tucha\\
 +jak uspávám svého churavého ducha!\\
 +Média chrlí zkreslené, bezútěšné zprávy.\\
 +Stál jsem jako kůl uprostřed té vřavy,\\
 +a mysl svou vsadil do šatlavy!
 +
 +Sledováním úpadku lidí a civilizace\\
 +jsem otupoval svůj smysl pro krásu.\\
 +Díval se, jak pod vlivem globalizace\\
 +slévají se národy v beztvarou masu,\\
 +v níž nešvar plodí nešvar a lež střídá svár.\\
 +Že život v marasmu mám brát jako dar?\\
 +Ty zkažený, nelaskavý světe!\\
 +Oběti zločinů volají po odplatě!\\
 +Dnes věřit někomu, aby se člověk bál!
 +
 +Přepínám televizi na romantický seriál\\
 +a vžívám se do citů lidí, jenž jsou cizí.\\
 +Z oka mi padá kapička slzy.\\
 +Musím už jít spát, zítra vstávám brzy.\\
 +V domově nasáklém cizorodým éterem,\\
 +těžko se žije mým dětem.\\
 +Jejich duše hřejivý úsměv táty nezachytí.\\
 +Kamarádí se z lidmi ze sociálních sítí.\\
 +S virtuálními přáteli, od nichž dětská srdíčka\\
 +nedostanou pohlazení na líčka.
 +
 +Nejmladší syn se krčí a nemá si s kým hrát.\\
 +Jak rád by! Však, chybí mu kamarád.
 +
 +Pak přišly časy, o nichž zde nechci mluvit.\\
 +Šlo to se mnou z kopce, není se čím chlubit.\\
 +Přišel jsem o práci, uhnal si těžkou nemoc,\\
 +opustil rodinu a zůstala mi bezmoc.\\
 +Milostivý Pán se slitoval a poslal pomoc,\\
 +moudrou léčitelku vědomější mne více.\\
 +Vhlédla do mé duše a poznala mé srdce.\\
 +V její zahradě kvetly překrásné růže.\\
 +Co řekla mi uvádím níže:
 +
 +**„Bránou ​ duše člověka jsou jeho smysly,\\
 +málokdo však na to pomyslí.\\
 +Čím krmíš své uši tím plníš svou duši!\\
 +Co  proniká do ní, to ji také mění.\\
 +Děje se to pomalu, však jinak to není!\\
 +Dojmy ze zpráv a filmů, v nichž je násilí,\\
 +dostat ven z duše dá velké úsilí.\\
 +Vzájemné působení je i zde zákonem!\\
 +Však co může dovnitř, musí také ven!\\
 +Nevěř bludům, že podléhat máš svodům!\\
 +Nenaslouchej lžím, že pravá láska není!\\
 +Že spravedlnost není! A musíš mít jmění?\\
 +Rozdávej pravou lásku jako člověk ryzí\\
 +Pak všechny ty stíny tvé duše zmizí!“**
 +
 +Jak řekla léčitelka tak snažím se\\
 +a v duši mé roste touha po kráse!\\
 +Cítím se krásně, když smím skládat básně!\\
 +V jazyce Jana Husa, v jazyce Jana Amose!\\
 +Mluvit a psát v jazyce krásném mateřském!\\
 +Žít v národě milovaném, Bohem povolaném!!\\
 +Jak jsem byl slepý, když zajímal mne hnůj!\\
 +Jazyku Český! Národe můj!\\
 +Rozdám Ti svůj cit v básních svých!\\
 +Až zmizí všechny stíny, zůstane nám smích!\\
 +Zdravím paní Růži, z nebe seslanou paní\\
 +nádhernou ženu, co dává požehnání!\\
 +Především však Tobě Pane, děkuji za vše,\\
 +co jsem směl prožít, co dotklo se mé duše!
 +</​WRAP>​
 +
 +----
 +
 +<WRAP rightalign>​
 +Richard Chmelař (({{:​pismo:​poezie:​richard_chmelar:​Východ z labyrintu stínů.pdf|originál}}))
 +</​WRAP>​
  
pismo/poezie/richard_chmelar/vychod_z_labyrintu_stinu.txt · Poslední úprava: 22.04.2018 15:04 autor: Marek Ištvánek