Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:stiplavy_dym

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pismo:poezie:richard_chmelar:stiplavy_dym [25.12.2015 12:19] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +====== Štiplavý dým ======
  
 +V zavátých dobách, kdy přicházeli proroci,\\
 +z většiny lidí už byli rozumoví otroci.\\
 +Tyto Boží posly však lidé zle přijímali\\
 +a jejich poselství si chybně vykládali.\\
 +Svědectví proroků nestačila lidstvo odvrátit\\
 +od nesprávných cest, po kterých chtělo jít.\\
 +Když osud lidstva visel na vlásku,\\
 +posílá Bůh na Zemi Syna, Boží Lásku.\\ ​
 +Avšak národ Bohem ke službě vyvolený\\
 +je vinou lidí už také temnu nakloněný!
 +
 +Ježíš s učedníky procházel svým národem\\
 +a svým Slovem chtěl spojit lidstvo s Bohem!\\
 +Dílo lásky prozářilo srdce nemnohých,​\\
 +ti poznali radost a zvonivý smích.\\
 +Strach z Pravdy hnal protivníky k nenávisti\\
 +a hlasatel Pravdy upadl do nemilosti.\\
 +Tu konala se vražda Lásky, Božího syna\\
 +Prý zemřel, aby byla vykoupena lidská vina.
 +                  ​
 +Nad křížem utrpení se vznáší kouřový opar,\\
 +jenž houstne a mění se ve štiplavý dým.\\
 +Přemýšlím nad tím a sotva pochopím,​\\
 +Jak může být prolitou krví smyt lidský hřích.\\
 +Ježíš nám ukazoval cestu do duchovní vlasti.\\
 +Kdo se mu posmíval - držel klíč od propasti!
 +
 +Opravdu je pro mne velmi těžké pochopit,\\
 +jak Kristova vražda může Boha usmířit!\\
 +Je spravedlivé,​ když otec obětuje syna,\\
 +aby byla prominuta hříšníkova vina?\\
 +Jsem si jist, že člověk, který chce k Bohu jít,\\
 +musí se sám namáhat Kristova Slova žít!\\
 +Člověk sám upírá si Bohem dané právo\\
 +procítit a zkoumat Svaté Boží Slovo!\\
 +Jak jinak ho má pochopit a v Boží vůli žít?​\\ ​
 +Proč po staletí necháváme jiné chytré hlavy,\\
 +aby za nás podnikaly tyto posvátné snahy?\\
 +Když bělíme svá roucha v krvi Beránkově,​\\
 +své duše zjasňujeme žitím v Božím Slově!
 +
 +Poselství vnímám jako volání Svaté Trojice,\\
 +že klíčem k nebeské bráně je čisté srdce!\\
 +Člověk má před sebou vždy jen dvě cesty,\\
 +jednu do temnot, druhou do duchovní vlasti.
 +
 +Mesiáš svým Slovem ukázal cestu k Bohu,\\
 +dal nám poznání jak rozlomit pouta hříchu.\\
 +Ti, kteří jej nepřijali, měli v srdci pýchu!\\
 +Navzdory protivenství Ježíš dával jen Lásku\\
 +a pro lásku k lidem dal svůj život v sázku.\\
 +Smrt na kříži přijmul, aby zpečetil Boží Slovo.\\
 +Zbloudilé lidstvo však Pravdu na kříž přibilo.\\
 +Jsem si jist, že vraždou na Božím Synu\\
 +uvalilo lidstvo na sebe nesmírnou vinu.
 +
 +Děkujme Pánu Bohu, že skrze jeho Syna\\
 +víme, že lidská vina musí být odčiněna.\\
 +Víra v Krista znamená věřit Jeho Slovu!\\
 +Když věřím jeho slovu, mám podle něj žít!\\
 +Jen dobrými skutky se dají ty zlé napravit.\\ ​
 +Cožpak není pošetilé před smrtí uvěřit\\
 +že za odpuštění hříchů stačí poprosit?
 +
 +Nebojme se sklízet to, co zasejeme!\\
 +Chybí nám pěkná vlastnost? Pak ji pěstujme!\\
 +Trvalým snažením ji jako květinku zaléváme.\\
 +Nezdary přichází,​ abychom se více snažili,\\
 +a překonání neúspěchu?​ To nás posílí!\\
 +Sejme jen dobro, abychom dobro sklízeli\\
 +a domů do ráje se jednou vrátili!
 +
 +----
 +
 +<WRAP rightalign>​
 +Richard Chmelař (({{:​pismo:​poezie:​richard_chmelar:​Štiplavý dým.pdf|originál}}))
 +</​WRAP>​
 +
 +</​WRAP>​
pismo/poezie/richard_chmelar/stiplavy_dym.txt · Poslední úprava: 25.12.2015 12:19 autor: Marek Ištvánek