Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:plamen_touhy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pismo:poezie:richard_chmelar:plamen_touhy [06.03.2016 22:28] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +====== Plamen Touhy - báseň o zachraňující Touze ======
 +
 +Tak jak to já cítím! Snad ne příliš dlouze,\\
 +povím Ti příteli o zázračné Touze,\\
 +co vytrhne člověka z duchovní nouze.\\
 +O Touze, která jest mocným plamenem,\\
 +jenž má sílu spojit lidské nitro s Rájem.
 +
 +Neseš v sobě Svatý odkaz Otce Stvořitele,​\\
 +který do Tebe vložil Dar Touhy po světle!\\
 +Proto, aby Tě její plamen vedl k vyciťování\\
 +Jeho Vůle, zakotvené do Prazákonů Stvoření!\\
 +Dokonalých,​ Věčných, které se nikdy nezmění!\\
 +Abys dokončil svůj vývoj tak musíš pochopit,\\
 +smysl svého života a jak máš správně žít!
 +
 +{{:​pismo:​poezie:​richard_chmelar:​Horkovzdušný balón.jpg?​nolink&​250|Horkovzdušný balón}}
 +
 +Pro člověka a jeho Touhu dávám přirovnání\\
 +k horkovzdušnému balónu a jeho plameni.\\
 +Když plamen hoří, vznáší se balón k nebi,\\
 +když zhasne, tak padá balón k zemi!
 +
 +Skutečná Touha jest voláním věčnosti,​\\
 +jest magnetem, co přitahuje ctnosti.\\
 +Jest duhovým mostem, co Tě spojuje\\
 +s blahodárnou řekou naděje.\\
 +Jest klenotem Tvé duše, když udržíš ho čistý,\\
 +pak Tvůj návrat do Ráje, bude jednou jistý.\\
 +Svěřený Dar však člověk čistým nenechal,\\
 +když sobeckými žádostmi ho zasypal!\\
 +Posvátný plamen Touhy tak v sobě zdusil,\\
 +a cítí už jen neklid, vždyť svůj Cit otupil.\\
 +Holduje svým zálibám, učinil z nich pasti,\\
 +co věší se mu na paty a táhnou ho do propasti.\\
 +Láskyplné Vedení člověk hrubě odstrčil,​\\
 +když Zákony Boží těmi svými nahradil!
 +
 +Nyní Světové Hodiny odbíjejí dvanáctou\\
 +a Sobectví s Beznadějí na Zemi vládnou!\\
 +Rozum odkloněný od Světla hlasitě mudruje\\
 +a zdánlivě to vypadá, že Říše pozemského ráje\\
 +na Modré planetě nemá naději žádnou.\\
 +Člověk jen reptá a už neví, kdo mu život dal!\\
 +Však kola Mlýnů Osudu se budou točit dál.
 +
 +Žalostný člověk, který Zlatou hřivnu zakopal!\\
 +Jaké jest dědictví, co po sobě zanechal?\\
 +V hrůzyplné noci, jež zdá se být moc dlouhá,\\
 +probouzí se v Nemnohých opravdová Touha.\\
 +Kanálky Touhy prosakují do nich kapky naděje,\\
 +tak, jako do skvostných květů bílé Lilie\\
 +vtékají čisté, ranní rosy krůpěje.
 +
 +Nezoufej nad tím, že máš špatné vlastnosti,​\\
 +přemůžeš je dobrými, jen posiluj své ctnosti.\\
 +Naslouchej svému citu a plň své povinnosti\\
 +Jestli ze Tvé Touhy zbyla alespoň jiskřička,​\\
 +nech ji opět vzplanout, ať hoří jako svíčka!\\
 +Pozvedni své zraky a máš-li čisté chtění,\\
 +upřímně je proměňuj v činy každodenní!\\
 +Brzy poznáš, jakou cenu má ryzí radost!\\
 +Ať vstoupí do Tvé duše jako zvaný host!
 +
 +Plamen touhy vůli člověka zoceluje,\\
 +jest vnitřním světlem, co ho zušlechťuje,​\\
 +se Světlem Boží Lásky ho spojuje!\\
 +Ten, kdo své nitro Touhou prožhavuje,​\\
 +vzácný olej do lampy své duše doplňuje\\
 +a tím svou duchovní jiskru živou udržuje!\\
 +Kosmické zákony vyciťuje a také v nich žije!
 +
 +Když se v lásce dáváš, srdcem krásně zpíváš\\
 +a průplavem Čistoty se stáváš!\\
 +Skrze čistou Touhu Tě Boží Láska navštěvuje\\
 +a Světlem Pravdy Tvou duši prozařuje!\\
 +Ten, kdo svým poznáním druhým pomáhá,\\
 +požehnání dostává a vnitřní krásu získává.\\
 +Pravá touha od dobrého nikdy neodlučuje,​\\
 +od zla osvobozuje a dary Nebes zpozemšťuje!
 +
 +Jak opravdový jest Tvé Touhy plamen,\\\
 +tak pevné jest Tvé spojení s Rájem!\\
 +Následná prožití Tě dovedou k přesvědčení,​\\
 +že jiné moci než Lásky ve Vesmíru není!\\
 +Toto přesvědčení bude Tvým zlatým lanem\\
 +a povede Tě vzhůru na Tvé pouti světem!
 +
 +Naplň i Dnešní Den svým smělým činem\\
 +a prozvoň svou duši radostným smíchem!\\
 +O vysokém cíli neměj pochybnosti,​\\
 +namiř Plamen Touhy do Zahrady Ctností!
 +</​WRAP>​
  
pismo/poezie/richard_chmelar/plamen_touhy.txt · Poslední úprava: 06.03.2016 22:28 autor: Marek Ištvánek