Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:jak_ryba_vtiskla_nadeji_do_basnikovy_duse

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pismo:poezie:richard_chmelar:jak_ryba_vtiskla_nadeji_do_basnikovy_duse [16.04.2017 17:51] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +====== Jak ryba vtiskla Naději do básníkovy duše ======
 +
 +Byl jeden Poet, co psal ódy na radost,\\
 +než vladař uložil mu psaní jako povinnost,​\\
 +za jejíž splnění mu dá stříbra dost.\\
 +Básník již netvořil krásu ze srdce,\\
 +když skrze jeho ruku psal paměti vládce.\\
 +Veršoval-li jinak, než mu velel cit,\\
 +krásná slova odešla, než je stačil sestavit.\\
 +Múza ho opustila a jeho dny šedly,\\
 +verše na objednávku se nepovedly.\\
 +Dřív veselého ducha uchopila mrzutost,\\
 +pro třicet stříbrných,​ ztratil k Pravdě most.
 +
 +Básník ronil slzy, když znova a znova\\
 +v paměti své marně, lovil krásná slova!\\ ​                   ​
 +Do jeho mysli, z níž ztrácela se radost,\\
 +vkrádala se tiše nespokojenost.\\
 +Strádajíc na těle i duši pak ten básník,\\
 +vzal na statku práci jako chasník.\\
 +Však drží ho přání psát krásné verše zas!\\
 +Kéž Světlo poznání umožní mu pochopit,\\
 +že jen touhyplný a světlý cit\\
 +uschopní ho slyšet něžné múzy hlas! 
 +
 +Jednou v podvečer, když u jezera seděl,\\
 +na klidnou vodní hladinu zasněně hleděl.\\
 +Z šatů, ušitých z vybledlých vzpomínek,​\\
 +vytáhl malý chlebový bochánek.\\
 +Pomyslel si, že v jezeře plave ryba,\\
 +se kterou se rozdělí o svou skývu chleba.\\
 +Pak rozlomil bochník, snědl polovinu\\
 +a drobky z druhé rozčeřil vodní hladinu.
 +
 +Večer po setmění a po západu slunce,\\
 +za třpytu hvězd a svitu měsíce,\\
 +uviděl rybu, vzácného zlatého sumce.\\
 +Zčista jasna se z jezerní hlubiny vynořila\\
 +a užaslého chasníka přímo oslovila:
 +
 +„Máš dobré srdce, nakrmils mou rodinu,\\
 +za to ti povím radostnou novinu.\\
 +Duchovní Touhou získáš opět spojení\\
 +s múzou, co pomůže ti s tvorbou básní.\\
 +Učiň ze své duše vyladěný nástroj\\
 +na který může Tvůrce čisté tóny hrát!\\
 +Nadání propůjčil ti Života Zdroj,\\
 +jehož služebnice ti bude slova našeptávat!
 +
 +Však chceš-li slyšet šepot něžných múz,\\
 +nesmíš mít v duši ni stín z těch hrůz,\\
 +co otravují lidská srdce napříč světem\\
 +v té honbě lidí za úspěchem.\\
 +Svou chtivou a panovačnou povahou\\
 +dnes lidstvo ničí - kdysi přenádhernou\\
 +Matičku Zemi - Planetu Modrou.
 +
 +Plaché múzy, co potřebují mír a klid\\
 +milují Hospodina a jeho lid!\\
 +Národ, který ví, co má člověk mít:\\
 +Upřímné srdce a nezkalený cit!
 +
 +Naplň své nitro touhyplným citem,\\
 +zavři své oči a staň se slavíkem.\\
 +Vzlétni do výšin a snes dolů báseň,\\
 +jejíž slova budou mnohá srdce hřát!\\
 +Když teď už víš, co je duševní tíseň,\\
 +nebudeš nikdy ve svých verších lhát!\\
 +Nádherná slova neminou tvůj sluch\\
 +bude-li jim naslouchat tvůj duch!
 +
 +Loučím se s tebou a nezapomeň,​\\
 +že úspěch nebude jen tvé snahy žeň.\\
 +Střez se za své dílo sklízet ovace,\\
 +však už víš, že sláva je nakyslé ovoce.\\
 +Ješitnost kalí zrak a zatemňuje srdce.\\
 +Ty, já i múza, ač rozdílní jsme druhem\\
 +jak malincí jsme před Hospodinem!\\
 +Nebeskému Otci náleží náš dík\\
 +když smíme Jeho Dary druhým přiblížit.!“ ​
 +
 +Končila slovy:„S Bohem a na shledanou!“\\
 +Máchla ploutví a zmizela pod hladinou.
 +
 +Stará vrba toho setkání byla svědkem\\
 +a kdyby chtěla, nikomu o tom nepoví.\\
 +Naštěstí mlčenlivá nebyla a tajemství\\
 +mým uším svěřila. Sice jen šeptem,\\
 +když jsem jí slíbil napůl žertem,\\
 +že kromě Vás se o tom nikdo nedoví.
 +
 +----
 +<WRAP rightalign>​
 +Richard Chmelař
 +</​WRAP>​
 +
 +</​WRAP>​
  
pismo/poezie/richard_chmelar/jak_ryba_vtiskla_nadeji_do_basnikovy_duse.txt · Poslední úprava: 16.04.2017 17:51 autor: Marek Ištvánek