Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:cesta_ze_tmy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pismo:poezie:richard_chmelar:cesta_ze_tmy [25.12.2015 11:58] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP centeralign>​
 +====== Cesta ze tmy ======
  
 +===== 1. Nemoc =====
 +
 +S rozumem v koncích a ve slepé uličce,\\
 +zmučen zoufalstvím,​ už nevím jak dál.\\
 +Topím se v beznaději a srdce mi svírá žal,\\
 +skrze tušení, že ty šedé pavučiny\\
 +jsou jen osudová vlákna mé staré viny.
 +
 +Rok za rokem, jak procházím časem,\\
 +zklamání střídá strach ze zklamání.\\
 +Nemohu tvořit, vždyť nemám nadání,\\
 +nechápu lidi a zůstávám tak sám.
 +
 +Nic nemá smysl a všude vidím\\
 +jen křivdu, přetvářku a klam.\\
 +Růžové brýle mi spadly do propasti\\
 +a mračna zlých myšlenek zhoustly.\\
 +Do mého srdce se zapíchly střepy\\
 +rozbitého zrcadla snů.  Jsem v pasti.
 +
 +===== 2. Prosba =====
 +
 +V temném stínu pod oblakem prachu,\\
 +zoufalá duše propadá strachu.\\
 +Jak to že lásku a radost už necítí\\
 +a nevidí slunce, motýly a kvítí?\\
 +S prosbou v srdci padá na kolena:\\
 +„Pane, pomoz mi, já už nemohu!“\\
 +S tímto výkřikem vzhlédne k Bohu.
 +
 +Uplyne měsíc či dva a zdá se,\\
 +že utrpení nekončí a duše ptá se:\\
 +„Kde je pomoc, o niž jsem prosila?​“\\
 +Opět prosí Pána a pak vyčerpána usnula.\\
 +Zdá se jí sen, že z dálky slyší hlas anděla:\\
 +„Neboj se duše, ale dobře si pamatuj,\\
 +že pokora a záblesk světla poznání\\
 +vždy přichází dříve, než dar uzdravení.“ ​
 +
 +===== 3. Pochopení a Slib =====
 +
 +Duše se probudila a pak ucítila,\\
 +že je na loži osudu, jenž si sama ustrojila.\\
 +Tu se usměje a hned je jí trochu líp,\\
 +pozvedne zrak a  radostně zvolá slib:\\
 +„Pane, nebudu již nikdy jako kdysi\\
 +dělat věci, na něž pomyslet mne děsí.“
 +
 +Časem zvolna vzplál v nitru mém,\\
 +plamínek touhy po dobrém.\\
 +Až ten rozhoří se v mocný plamen,\\
 +budu rozumět životu i lidem.\\
 +Do srdce se vrací radost, mír a dost!\\
 +Láska spálí temné cesty k propasti\\
 +těch nehezkých myšlenek a přání,\\
 +ta neblahá pouta minulosti.
 +
 +===== 4. Uzdravení =====
 +
 +V radostné naději na své uzdravení\\
 +zpočátku nesměle, krok za krokem,\\
 +každým krásným Božím dnem\\
 +jdu životem, jako poutník světem.
 +
 +Skrze lidi už nevnímám zklamání,​\\
 +neřeším zda mám talent či nadání.\\
 +Nezdary své rád balím do úsměvu,\\
 +když teď už vím, jak tkát si smím\\
 +barevný koberec svého osudu.\\
 +Slyšíš ten zázračný zpěv krásných ptáků?\\
 +Vidíš křídla motýlů, či jak slunce svítí\\
 +na matičku zemi, i tu louku plnou kvítí?\\
 +Snad říkáš, že dnes ještě ne?\\
 +Ale každé trápení je jen dočasné!
 +
 +Je snad lék na utrpení, žal či smutek?\\
 +Ano, každý den udělej dobrý skutek!
 +
 +Otevři své srdce a skrze tvé činy radostné\\
 +pronikne ti do duše paprsek poznání,​\\
 +že svět není šedý, ale že je krásně barevný.
 +   
 +===== 5. Dík =====
 +
 +Ó, Pane, děkuji Ti za dar poznání\\
 +a také za propůjčené nadání.\\
 +Mnozí prý spravedliví lidé říkají mi,\\
 +že kam až jejich paměť sahá,\\
 +nejsou si vědomi své vlastní viny\\
 +a že sklízejí zlo, které zaseli jiní.
 +
 +Že Ty, náš Bože nejsi spravedlivý\\
 +a že tak, jak dnes jim činí jiní,\\
 +neublížili by nikdy tyto lidské duše\\
 +jinému člověku, kuřeti, ba ani mouše.
 +
 +Ó, Pane, děkuji Ti za světlo poznání\\
 +že jako člověk jsem žil už mnohokrát.\\
 +Vícekrát žil, abych svou duši zušlechtil.\\
 +Pomohlo by mi však k uzdravení\\
 +z klína záznamů času se dopátrat,​\\ ​
 +kým jsem kdy byl, či komu ublížil?​\\
 +Hloubání není lékem k uzdravení,​\\
 +tím však jsou radost, láska a odpuštění.\\
 +Vždyť v nejtísnivějším stavu duše své,\\
 +toužil jsem opustit  mosty do minulosti. ​
 +
 +Ó, Pane, děkuji Ti za život současný,​\\
 +abych skrze poznání plodů činů svých,\\
 +směl dřívější zlé skutky napravit.\\
 +A vstříc tak vytouženému štěstí jít.
 +
 +===== 6. Přání =====
 +
 +Drahý příteli, jestli tě můj příběh zaujal,\\
 +rozdávej druhým radost, lásku a naději,\\
 +však nikdy ne zlobu, nenávist a žal.\\
 +Vždyť musíš už brzy či snad později,\\
 +sklidit vše, co sám jsi rozséval.
 +
 +Sejeme-li ​ žito, nesklidíme pšenici,\\
 +sejeme-li vítr, sklidíme vždy vichřici.\\
 +Kdo seje pomstu, ten nesklidí odpuštění,​\\
 +zralý to plod lásky i lék na utrpení.
 +
 +Na své přátele snad jsme dobří byli,\\
 +ne vždy však na ty, kteří nám ublížili.\\
 +Je však i ne–přítel bližní tvůj?\\
 +Tvé srdce zná pravdu. Svou duši ochraňuj.\\
 +Loučím se přáním,​ kéž jsou tyto verše\\
 +kapičkou naděje pro utrápené duše.
 +
 +----
 +
 +<WRAP rightalign>​
 +Richard Chmelař (({{:​pismo:​poezie:​richard_chmelar:​Cesta ze tmy.pdf|originál}}))
 +</​WRAP>​
 +
 +</​WRAP>​
pismo/poezie/richard_chmelar/cesta_ze_tmy.txt · Poslední úprava: 25.12.2015 11:58 autor: Marek Ištvánek